Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądaniach.

Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Kamila Sobiś (Naczelnik Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko)

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2017-01-30

Data udostępnienia: 2017-02-03 10:47:41

Liczba wyświetleń: 870

Historia zmian
L.p.TytułZmiana Autor zmianyData zmiany