Informacja Burmistrza

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do pracowników tutejszego urzędu z zakresu prawidłowego przygotowania odpadów komunalnych do ich odbioru, poniżej przedstawiam kilka istotnych informacji:

I. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów każdy mieszkaniec gminy zobowiązany jest do stosowania następującej kolorystyki worków oraz ich oznaczeń:

Grafika - worki

II. Obecnie niedopuszczalne jest wystawianie powyższych odpadów segregowanych w workach o innej kolorystyce oraz opisie. Wszelkie nieprawidłowości przekazywane są przez pracowników Spółki do tutejszego urzędu, z podaniem adresu nieruchomości, na której odpady przygotowane były do odbioru w niewłaściwy sposób.

III. Pozostałe frakcje odpadów komunalnych, które powstają w gospodarstwach domowych np. odpady zmieszane, odzież i tekstylia czy odpady remontowe należy gromadzić w workach/pojemnikach z zastosowaniem jedynie opisu nazwy frakcji, która się w nim znajduje.

IV. Wszystkie pojemniki wykorzystywane do gromadzenia odpadów komunalnych muszą być przystosowane do mechanicznego opróżniania.

V. W przypadku wątpliwości w zakresie prawidłowej segregacji odpadów oraz odpowiedniego przygotowania odpadów do odbioru zachęcam do korzystania z informacji zawartych na stronach internetowych www.barcin.pl, www.bip.barcin.pl oraz kontaktu z pracownikami urzędu 52 383 41 65.

Burmistrz Barcina
Michał Pęziak

Załączone pliki:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Terminy i sposób płatności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Ulotka - zabudowa wielolokalowa
Ulotka - zabudowa jednorodzinna
Ulotka - spalanie odpadów
Ulotka informacyjna
Ulotka edukacyjna
Rejestr działalności regulowanej
Wykaz przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Barcin posiadających zezwolenie Burmistrza Barcina na prowadzenie powyższej działalności
Informacja o osiąganych przez Gminę Barcin w poszczególnych latach poziomach odzysku i recyklingu
Wniosek w sprawie wymiany pieca węglowego
Informacja Beneficjenta o zreralizowaniu zadania objętego dofinansowaniem (piece)
Wniosek o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
Informacja Beneficjenta o zreralizowaniu zadania objętego dofinansowaniem (przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej)

Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Ilona Żelek

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2017-01-02

Data udostępnienia: 2017-01-02 11:07:01

Ostatnia aktualizacja: 2018-09-04 15:50:08

Liczba wyświetleń: 2847

Historia zmian
L.p.TytułZmiana Autor zmianyData zmiany
1Informacja Burmistrza[modyfikacja]Tomasz Wrzesiński2018-09-04 15:50:08
2Informacja Burmistrza[modyfikacja]Marek Przybysz2018-07-02 09:47:06
3Informacja Burmistrza[modyfikacja]Marek Przybysz2018-07-02 09:42:25
4Informacja Burmistrza[modyfikacja]Marek Przybysz2018-06-12 12:42:18
5Informacja Burmistrza[modyfikacja]Marek Przybysz2018-02-26 14:21:10
6Informacja Burmistrza[modyfikacja]Marek Przybysz2018-02-26 13:03:32
7Informacja Burmistrza[modyfikacja]Marek Przybysz2018-01-10 10:39:28
8Informacja Burmistrza[modyfikacja]Marek Przybysz2017-06-30 13:03:33
9Informacja Burmistrza[modyfikacja]Marek Przybysz2017-06-29 13:42:45
10Informacja Burmistrza[modyfikacja]Marek Przybysz2017-06-29 12:47:14
11Informacja Burmistrza[modyfikacja]Marek Przybysz2017-05-15 08:28:14
12Informacja Burmistrza[modyfikacja]Marek Przybysz2017-03-20 13:02:13
13Informacja Burmistrza[modyfikacja]Marek Przybysz2017-03-20 12:57:11
14Informacja Burmistrza[modyfikacja]Marek Przybysz2017-01-02 11:43:12
15Informacja Burmistrza[modyfikacja]Marek Przybysz2017-01-02 11:40:22
16Informacja Burmistrza[modyfikacja]Marek Przybysz2017-01-02 11:23:21
17Informacja Burmistrza - new[modyfikacja]Marek Przybysz2017-01-02 11:19:05
18Informacja Burmistrza - new[modyfikacja]Marek Przybysz2017-01-02 11:14:19