Polityka jakości

MISJĄ URZĘDU MIEJSKIEGO W BARCINIE
JEST SKUTECZNA I SPRAWNA REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH
O CHARAKTERZE GMINNYM ORAZ PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ
ZMIERZAJĄCYCH DO WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU MIASTA I GMINY,
NA RZECZ I WE WSPÓŁPRACY Z KLIENTAMI,
CELEM ZASPAKAJANIA ICH SŁUSZNYCH POTRZEB I OCZEKIWAŃ.

Polityka Jakości stosowana przez wszystkich pracowników Urzędu polega na starannej i profesjonalnej obsłudze Klientów Urzędu i dążeniu do osiągnięcia przyjętych celów jakości:

1. realizacji celów wyznaczonych w Strategii Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Miasta i Gminy Barcin oraz dokumentach strategicznych dotyczących w szczególności tworzenia warunków sprzyjających wzrostowi atrakcyjności inwestycyjnej,

2. obsługi i realizacji spraw Klientów w trybie określonym przepisami prawa i bez zbędnej zwłoki,

3. budowania przyjaznego wizerunku Urzędu poprzez zapewnienie Klientom kompleksowej informacji i pozyskiwaniu ich opinii na temat zadań i spraw realizowanych przez Urząd.

WSPÓLNIE Z PRACOWNIKAMI URZĘDU
ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO REALIZACJI CELÓW PRZYJĘTYCH
W POLITYCE JAKOŚCI,
ZAPEWNIENIA ZASOBÓW I WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH
DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA
I JEGO DOSKONALENIA.
TYM SAMYM DEKLARUJĘ ŚWIADCZENIE USŁUG
DLA KLIENTÓW URZĘDU
ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PRZEPISÓW PRAWNYCH.

 

Burmistrz Barcina

Michał Pęziak

 

Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Karolina Banaszak

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2016-04-22

Data udostępnienia: 2016-10-14 08:32:02

Ostatnia aktualizacja: 2016-10-14 10:53:24

Liczba wyświetleń: 624

Historia zmian
L.p.TytułZmiana Autor zmianyData zmiany
1Polityka jakości[modyfikacja]Marek Przybysz2016-10-14 10:53:24
2Polityka jakości[modyfikacja]Marek Przybysz2016-10-14 10:50:47