Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatną pomoc prawną, można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Barcinie.
Osoby zainteresowane uzyskaniem takiej pomocy, proszone są o zgłaszanie się od poniedziałku do czwartku do pracownika na stanowisku ds. organizacyjno-administracyjnych (pokój nr 50), w celu dokonania zapisu na konkretny termin konsultacji.
>Więcej informacji<

Ponadto, od początku roku 2016 na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

"Dla kogo?
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
· osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
· osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
· osoby, które ukończyły 65. lat,
· osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
· kombatanci,
· weterani,
· zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
· kobiety w ciąży."

Co obejmuje?
Pomoc prawna będzie polegała na:
· poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
· wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
· pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
· sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
· prawa pracy,
· przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
· prawa cywilnego,
· prawa karnego,
· prawa administracyjnego,
· prawa ubezpieczeń społecznych,
· prawa rodzinnego,
· prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia."

Źródło: darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

"Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2018 r. zacznie funkcjonować punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieszczący się w Łabiszynie w budynku Urzędu Miejskiego. Przestaje natomiast działać punkt mieszczący się w Barcinie przy ulicy J. Wojciechowskiego. Funkcjonować nadal będą punkty mieszczące się w Janowcu Wielkopolskim i w Żninie. Poniżej podajemy harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.


Punkt mieszczący się w Żninie, ul. Szpitalna 32 (Środowiskowy Dom Samopomocy)
Harmonogram działania:

Poniedziałek od godz. 11:00 do 15:00
Wtorek od godz. 08:00 do 12:00
Środa od godz. 11:00 do 15:00
Czwartek od godz. 08:00 do 12:00
Piątek od godz. 11:00 do 15:00


Punkt mieszczący się w Łabiszynie, ul. Plac 1000-lecia 1
Harmonogram działania:

Poniedziałek od godz. 08:00 do 13:00
Wtorek od godz. 13:00 do 17:00
Środa od godz. 11:00 do 17:00
Czwartek nieczynne
Piątek od godz. 08:00 do 13:00


Punkt mieszczący się w Janowcu Wielkopolski, ul. Gnieźnieńska 4a (w podwórzu Przychodni Lekarskiej)
Harmonogram działania:

Poniedziałek od godz. 12:00 do 18:00
Wtorek nieczynny
Środa nieczynny
Czwartek od godz. 13:00 do 18:00
Piątek od godz. 10:00 do 15:00
Sobota od godz.08:00 do 12:00


Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata i radcę prawnego.
W dni ustawowo wolne od pracy (w tym w święta państwowe) Punkty będą nieczynne."

Źródło i więcej informacji na stronie: www.znin.pl

Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Marek Przybysz

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2016-02-04

Data udostępnienia: 2016-02-04 12:26:53

Ostatnia aktualizacja: 2018-01-24 13:19:44

Liczba wyświetleń: 2680

Historia zmian
L.p.TytułZmiana Autor zmianyData zmiany
1Nieodpłatna pomoc prawna[modyfikacja]Marek Przybysz2018-01-24 13:19:44
2Nieodpłatna pomoc prawna[modyfikacja]Marek Przybysz2018-01-24 13:04:33
3Nieodpłatna pomoc prawna[modyfikacja]Marek Przybysz2018-01-24 12:39:39
4Nieodpłatna pomoc prawna[modyfikacja]Marek Przybysz2017-02-09 11:59:03
5Nieodpłatna pomoc prawna[modyfikacja]Marek Przybysz2017-01-16 09:27:15
6Nieodpłatna pomoc prawna[modyfikacja]Marek Przybysz2017-01-10 10:46:20
7Nieodpłatna pomoc prawna[modyfikacja]Marek Przybysz2016-12-30 09:56:27
8Nieodpłatna pomoc prawna[modyfikacja]Marek Przybysz2016-12-30 09:52:33
9Nieodpłatna pomoc prawna[modyfikacja]Marek Przybysz2016-02-04 13:10:58
10Nieodpłatna pomoc prawna[modyfikacja]Marek Przybysz2016-02-04 13:08:45
11Nieodpłatna pomoc prawna[modyfikacja]Marek Przybysz2016-02-04 13:06:00
12Nieodpłatna pomoc prawna[modyfikacja]Marek Przybysz2016-02-04 13:05:37
13Nieodpłatna pomoc prawna[modyfikacja]Marek Przybysz2016-02-04 13:03:40
14Nieodpłatna pomoc prawna[modyfikacja]Marek Przybysz2016-02-04 13:02:26
15Nieodpłatna pomoc prawna[modyfikacja]Marek Przybysz2016-02-04 13:01:44
16Nieodpłatna pomoc prawna[modyfikacja]Marek Przybysz2016-02-04 12:46:54