Wzory dokumentów

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie: wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. >>więcej<<

Oferta realizacji zadania publicznego >>więcej<<

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego >>więcej<<

Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Jarosław Drozdowski

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2011-12-08

Data udostępnienia: 2015-04-17 10:22:30

Ostatnia aktualizacja: 2018-01-30 14:04:01

Liczba wyświetleń: 2602

Historia zmian
L.p.TytułZmiana Autor zmianyData zmiany
1Wzory dokumentów[modyfikacja]Marek Przybysz2018-01-30 14:04:01