Informacja dot. ustawy o języku migowym

Wchodzi w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2011.209.1243), która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

W związku z powyższym wyznaczony pracownik tutejszego urzędu, będzie ułatwiał osobom uprawnionym - kontakt z urzędem zgodnie z powyższą ustawą.

Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, wysyłając wiadomość na adres e-mail: sekretariat@barcin.pl lub telefonicznie +48 52 383 41 00.

Ponadto Urząd Miejski w Barcinie udostępnia następujące usługi wspierające komunikowanie się:
1. Informacje dot. działalności Urzędu dostępne są na stronie www.bip.barcin.pl oraz www.barcin.pl
2. Osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@barcin.pl
3. Osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem faksu: +48 52 383 41 43


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Marek Przybysz

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2012-04-13

Data udostępnienia: 2012-04-13 08:54:28

Ostatnia aktualizacja: 2015-12-11 09:25:54

Liczba wyświetleń: 6275

Historia zmian
L.p.TytułZmiana Autor zmianyData zmiany
1Informacja dot. ustawy o języku migowym[modyfikacja]Marek Przybysz2015-12-11 09:25:54
2Informacja dot. ustawy o języku migowym[modyfikacja]Marek Przybysz2013-07-04 13:12:28
3Informacja dot. ustawy o języku migowym[modyfikacja]Marek Przybysz2013-01-10 13:25:04
4Informacja dot. ustawy o języku migowym[modyfikacja]Marek Przybysz2012-08-03 15:08:36
5Informacja dot. ustawy o języku migowym[modyfikacja]Marek Przybysz2012-08-03 15:05:51
6Informacja dot. ustawy o języku migowym[modyfikacja]Marek Przybysz2012-05-04 13:28:09
7Informacja dot. ustawy o języku migowym[modyfikacja]Marek Przybysz2012-05-04 13:26:06
8Informacja dot. ustawy o języku migowym[modyfikacja]Marek Przybysz2012-05-04 13:25:42
9Informacja dot. ustawy o języku migowym[modyfikacja]Marek Przybysz2012-05-04 13:25:04
10Informacja dot. ustawy o języku migowym[modyfikacja]Marek Przybysz2012-04-13 09:20:18
11Informacja dot. ustawy o języku migowym[modyfikacja]Marek Przybysz2012-04-13 09:19:46