Przejdź do treści
Menu

Lista artykułów

 • Burmistrz Barcina informuje

  że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono informację o raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża piasku „Zalesie Barcińskie V", które będzie realizowane ....

  Autor przygotowujący dane: Monika Lakota, dnia 2018-10-09 15:29:25
 • Burmistrz Barcina informuje

  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i włączeniu do eksploatacji studni głębinowej (do celów technologicznych i produkcyjnych), które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych wg ewidencji gruntów nr 227 - obręb ewid. Barcin Wieś, gm. Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Monika Lakota, dnia 2018-09-11 15:19:00
 • Obwieszczenie Burmistrza Barcina

  w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny głównej i towarzyszącej ze złoża "BARCIN - PIECHCIN - PAKOŚĆ" w poszerzonych granicach eksploatacji wraz z budową instalacji do jej przerobu ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Lakota, dnia 2018-09-04 16:08:21
 • Komunikat Nr 12/W/2018 oraz Decyzja Nr 139/18 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie

  w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Mamlicz, gm. Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Tadeusz Kosiara (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie), dnia 2018-08-03 08:45:30
 • Komunikat Nr 11/W/18 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie

  w sprawie stwierdzenia braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Mamlicz, gm. Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Tadeusz Kosiara (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie), dnia 2018-08-01 10:10:57
 • Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 23/18

  Autor przygotowujący dane: Renata Brzoza (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie), dnia 2018-07-30 14:43:43
 • Burmistrz Barcina informuje

  że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wcięcia w istniejącą elektroenergetyczną napowietrzną linię 110 kV relacji Pakość-Żnin od RS Sadłogoszcz do stanowiska ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Lakota, dnia 2018-07-30 14:37:44
 • Burmistrz Barcina informuje,

  że w związku z toczącym się postępowaniem adm. w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i włączeniu do eksploatacji studni głębinowej, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonej wg ewidencji ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Lakota, dnia 2018-07-17 12:45:16
 • Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 19/18

  Autor przygotowujący dane: Renata Brzoza (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie), dnia 2018-07-10 13:14:00
 • Burmistrz Barcina informuje

  że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono informację o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny głównej i towarzyszącej ze złoża „Barcin - Piechcin - Pakość" w poszerzonych ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Lakota, dnia 2018-07-05 13:51:45
 • Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 18/18

  Autor przygotowujący dane: Tadeusz Kosiara (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie), dnia 2018-07-03 13:38:46
 • Burmistrz Barcina informuje

  o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od wymogu przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wcięcia w istniejącą elektroenergetyczną napowietrzną linię 110 kV relacji Pakość-Żnin ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Lakota, dnia 2018-06-22 13:23:20
 • Burmistrz Barcina informuje

  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i włączeniu do eksploatacji studni głębinowej (do celów technologicznych i produkcyjnych), które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych wg ewidencji gruntów ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Lakota, dnia 2018-06-01 12:24:40
 • Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 13/18

  Autor przygotowujący dane: Renata Brzoza (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie), dnia 2018-05-29 11:21:02
 • Burmistrz Barcina informuje,

  że w związku z toczącym się postępowaniem adm. w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Bielawy, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonej ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Lakota, dnia 2018-05-23 14:58:37
 • Burmistrz Barcina informuje,

  że do tutejszego urzędu wpłynął kompletny wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie podziemnej instalacji zbiornikowej gazu płynnego składającej się z ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Lakota, dnia 2018-05-16 14:05:14
 • Burmistrz Barcina informuje

  że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych wg ewidencji gruntów ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Lakota, dnia 2018-05-04 12:55:51
 • Burmistrz Barcina informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne

  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wcięcia w istniejącą elektroenergetyczną napowietrzną linię 110 kV relacji Pakość-Żnin od ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Lakota, dnia 2018-04-05 13:11:53
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

  w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny związanej z nieruchomością oznaczoną ..." [...]

  Autor przygotowujący dane: Joanna Zemełka (Sekretarz Gminy Pakość), dnia 2018-03-29 11:55:21
 • Burmistrz Barcina informuje

  że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono informację o raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Lakota, dnia 2018-03-22 14:30:54
Strony:
 1. Aktualna strona: 1
 2. 2 strona
 3. następna strona
 4. ostatnia strona

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 748261

Nawigacja pomocnicza