Przejdź do treści
Menu

Lista artykułów

 • Burmistrz Barcina informuje

  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i włączeniu do eksploatacji studni głębinowej (do celów technologicznych i produkcyjnych), które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych wg ewidencji gruntów ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Lakota, dnia 2018-06-01 12:24:40
 • Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 13/18

  Autor przygotowujący dane: Renata Brzoza (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie), dnia 2018-05-29 11:21:02
 • Burmistrz Barcina informuje,

  że w związku z toczącym się postępowaniem adm. w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Bielawy, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonej ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Lakota, dnia 2018-05-23 14:58:37
 • Burmistrz Barcina informuje,

  że do tutejszego urzędu wpłynął kompletny wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie podziemnej instalacji zbiornikowej gazu płynnego składającej się z ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Lakota, dnia 2018-05-16 14:05:14
 • Burmistrz Barcina informuje

  że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych wg ewidencji gruntów ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Lakota, dnia 2018-05-04 12:55:51
 • Burmistrz Barcina informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne

  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wcięcia w istniejącą elektroenergetyczną napowietrzną linię 110 kV relacji Pakość-Żnin od ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Lakota, dnia 2018-04-05 13:11:53
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

  w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny związanej z nieruchomością oznaczoną ..." [...]

  Autor przygotowujący dane: Joanna Zemełka (Sekretarz Gminy Pakość), dnia 2018-03-29 11:55:21
 • Burmistrz Barcina informuje

  że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono informację o raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Lakota, dnia 2018-03-22 14:30:54
 • Ocena obszarowa jakości wody

  przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów Gminy Barcin za 2017 rok.

  Autor przygotowujący dane: Renata Brzoza, Tadeusz Kosiara (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie), dnia 2018-03-14 09:51:09
 • Ocena okresowa jakości wody za rok 2017

  Autor przygotowujący dane: Renata Brzoza, Tadeusz Kosiara (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie), dnia 2018-03-14 09:47:14
 • Burmistrz Barcina informuje,

  że w związku z toczącym się postępowaniem adm. w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Lakota, dnia 2018-02-22 13:27:45
 • Burmistrz Barcina informuje,

  że do tutejszego urzędu wpłynął kompletny wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Bielawy, które będzie realizowane na terenie nieruchomości ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Lakota, dnia 2018-01-31 11:16:00
 • Utylizacja azbestu – dofinansowanie 2018

  Autor przygotowujący dane: Krzysztof Nowakowski, dnia 2018-01-17 09:21:33

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 699341

Nawigacja pomocnicza