Przejdź do treści
Menu

Lista artykułów

 • Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  Burmistrz Barcina, na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębach ewidencyjnych Józefinka, Sadłogoszcz oraz nr 2 miasta Barcin, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego o rolników indywidualnych. [...] Autor przygotowujący dane: Krzysztof Nowakowski, dnia 2018-10-01 12:58:27

 • Informacja o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych

  Burmistrz Barcina informuje o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Barcin, położonych w obrębie ewidencyjnym Wolice ...

  Autor przygotowujący dane: Krzysztof Nowakowski, dnia 2018-09-10 11:11:42
 • Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  Burmistrz Barcina, na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Wolice, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Słonecznej 13/2 w Piechcinie, przeznaczonego do sprzedaży [...] Autor przygotowujący dane: Krzysztof Nowakowski, dnia 2018-07-23 08:36:31

 • Ogłoszenie o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego

  do właścicieli/ użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiadujących.

  Autor przygotowujący dane: Krzysztof Nowakowski, dnia 2018-05-25 10:24:56
 • Protokół z posiedzenia komisji przetargowej

  Dot. kwalifikacji wniosków o nabycie nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 41/1 o powierzchni 1,4100 ha, obręb Wapienno dla której w Sądzie Rejonowym w Szubinie prowadzona jest księga wieczysta nr ...

  Autor przygotowujący dane: Krzysztof Nowakowski, dnia 2018-05-15 11:37:12
 • Ogłoszenie o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

  na sprzedaż lokalu mieszkalnego.

  Autor przygotowujący dane: Krzysztof Nowakowski , dnia 2018-03-29 14:58:42
 • Informacja o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż nieruchomości

  Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121) Burmistrz Barcina informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9 odbędzie się przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barcin, ograniczony do właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich ...

  Autor przygotowujący dane: Krzysztof Nowakowski, dnia 2018-03-09 09:16:23
 • Informacja o ogłoszeniu przetargów na sprzedaż nieruchomości

  Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121) Burmistrz Barcina informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9 odbędą się przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Barcin [...]

  Autor przygotowujący dane: Krzysztof Nowakowski, dnia 2018-02-13 16:11:47
 • Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

  Burmistrz Barcina, na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wapienno, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich. [...]

  Autor przygotowujący dane: Krzysztof Nowakowski, dnia 2018-01-12 08:19:52

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 751147

Nawigacja pomocnicza