Przejdź do treści
Menu

Lista artykułów

 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w Barcinie na terenie działki nr 81/83 położonej w obrębie ewidencyjnym IV miasta Barcina. [...]

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Pęziak, dnia 2018-10-03 13:30:37
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wcięcia w istniejącą elektroenergetyczną napowietrzną linię 110 kV relacji Pakość-Żnin ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Pęziak, dnia 2018-09-18 08:57:09
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci woociągowej na terenie działek w obrębie ewidencyjnym Kania oraz Mamlicz, gm. Barcin ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Pęziak, dnia 2018-09-10 11:01:20
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia przejść dla pieszych w gminie Barcin planowanej w miejscowości Piechcin na terenie działek ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Pęziak, dnia 2018-08-27 13:25:47
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia przejść dla pieszych w gminie Barcin w miejscowości Barcin, na terenie działek ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Pęziak, dnia 2018-08-27 13:24:02
 • Obwieszczenie

  Dot. prowadzonego postępowania adm. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek w obrębie ewidencyjnym Kania oraz Mamlicz, gm. Barcin [...]

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Pęziak, dnia 2018-08-07 16:33:45
 • Obwieszczenie dot. uzgodnienia i zaopiniowania projektu decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek w obrębie ewidencyjnym Kania oraz Mamlicz, gm. Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Pęziak, dnia 2018-07-11 14:59:37
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur PE dn 110 o całkowitej długości 120m na terenie działek ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Pęziak, dnia 2018-07-03 13:33:43
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 18, 48 oraz na terenie działki nr 12/5 położonych w obrębie Knieja, gmina Barcin. [...]

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Pęziak, dnia 2018-06-18 14:27:27
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci rozdzielczej wodociągowej na terenie działki ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Pęziak, dnia 2018-06-12 13:52:51
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 97 i 99 położonych w obrębie Kania gm. Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Pęziak, dnia 2018-06-04 14:47:32
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2018-04-25 14:57:58
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego zgodnie z zadaniem pn. „Budowa stacji transformatorowej, słupa SN 15 kV, linii kablowej SN 15kV i przyłącza kablowego ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2018-04-17 15:46:25
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci rozdzielczej wodociągowej na terenie działki nr 18,48, oraz na terenie działki nr 12/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Knieja, gm. Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2018-04-16 14:33:43
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działki nr 99 położonej w obrębie ewidencyjnym Kania gm. Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2018-04-11 08:14:55
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika wody czystej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 136/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Wolice, gm. Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2018-03-15 14:14:09
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej, słupa SN 15 kV, linii kablowej SN 15 kV i przyłącza kablowego ....

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2018-02-05 14:41:59
 • Obwieszczenie w sprawie wydania odmownej decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2018-01-09 16:16:59

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 748261

Nawigacja pomocnicza