Przejdź do treści
Menu

Lista artykułów

 • Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  Burmistrz Barcina, na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.),
  informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, położonych przy ul. Lotników 13 w Barcinie.

  Autor przygotowujący dane: Krzysztof Nowakowski, dnia 2017-10-26 08:25:03
 • Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  Burmistrz Barcina, na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do rolników indywidualnych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Krzysztof Nowakowski, dnia 2017-10-11 07:45:49
 • Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie

  Burmistrz Barcina, na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w miejscowości Kania oraz wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz stowarzyszenia ogrodowego. [...]

  Autor przygotowujący dane: Krzysztof Nowakowski, dnia 2017-09-14 10:15:00
 • Ogłoszenie o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

  na sprzedaż działki nr 153/136, obręb ewidencyjny nr 3 miasta Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Krzysztof Nowakowski, dnia 2017-08-10 12:46:06
 • Ogłoszenie o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego (20.06.2017)

  na sprzedaż działek, obręb ewidencyjny nr 1 miasta Barcin oraz obręb ewidencyjny Wolice.

  Autor przygotowujący dane: Krzysztof Nowakowski, dnia 2017-06-21 11:30:21
 • Informacja o ogłoszeniu przetargu

  na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Barcin, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Krzysztof Nowakowski, dnia 2017-05-31 14:03:36
 • Informacja o ogłoszeniu przetargów

  na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Krzysztof Nowakowski, dnia 2017-05-15 09:16:56
 • Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

  Burmistrz Barcina, na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Krzysztof Nowakowski, dnia 2017-04-10 07:12:00
 • Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w obrębach ewidencyjnych: nr 1 miasta Barcin i Wolice.

  Autor przygotowujący dane: Krzysztof Nowakowski, dnia 2017-03-24 09:10:26
 • Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  Burmistrz Barcina, na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowościach: Barcin, Barcin Wieś i Julianowo.

  Autor przygotowujący dane: Krzysztof Nowakowski, dnia 2017-03-21 08:12:36

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 751148

Nawigacja pomocnicza