Przejdź do treści
Menu

Lista artykułów

 • Petycja (Szulc-Efekt sp. z o.o.)

  Dot. dokonania wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w Jednostkach oświatowych na terenie gminy, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach.

  Autor przygotowujący dane: Szulc-Efekt sp. z o.o., dnia 2017-12-29 11:05:28
 • Petycja (Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Szulc-Efekt sp. z o.o.)

  Dot. przesłania do Lokalnych Mikroprzedsiębiorców miejscowo właściwych dla terenu Gminy/Miasta - załączonych materiałów, scilicet: Stanowiska Fundacji w sprawie projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym ...

  Autor przygotowujący dane: Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości (Dr Bogusław J. Feder) oraz Szulc-Efekt sp. z o.o. (Adam Szulc), dnia 2017-10-24 11:37:15
 • Petycja (Szulc-Efekt sp. z o.o.)

  Dot. IV edycji Programu „Wzorowa Łazienka".

  Autor przygotowujący dane: Szulc-Efekt sp. z o.o., dnia 2017-09-14 14:47:12
 • Petycja (Szulc-Efekt sp. z o.o.)

  o przekazanie poniższego wniosku - do podległych Placówek Oświatowych - scilicet: wszystkich szkół podstawowych.

  Autor przygotowujący dane: Szulc-Efekt sp. z o.o., dnia 2017-09-04 10:34:06
 • Petycja (Szulc-Efekt sp. z o.o.)

  o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki „Wiarygodna Firma" - z linkiem do mechanizmu wskazującego zweryfikowane lokalne firmy.

  Autor przygotowujący dane: Szulc-Efekt sp. z o.o., dnia 2017-07-20 07:58:10
 • Sprawozdanie

  dotyczące ilości złożonych/rozpatrzonych petycji w 2016 roku.

  Autor przygotowujący dane: Anna Wójcik, dnia 2017-06-29 13:37:39
 • Petycja (Szulc-Efekt sp. z o.o.)

  „W przedmiocie - aby Wójt/ Burmistrz/ Prezydent - opublikował na Tablicy Ogłoszeń adres e-mail Urzędu dedykowany do przyjmowania sygnałów o uciążliwości zapachowej".

  Autor przygotowujący dane: Szulc-Efekt sp. z o.o., dnia 2017-06-14 12:36:09
 • Petycja (Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Szulc-Efekt sp. z o.o.)

  „W przedmiocie zamieszczenia - na stałe - w Oficjalnym Serwisie WWW Gminy/Miasta baneru ..."

  Autor przygotowujący dane: Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Szulc-Efekt sp. z o.o., dnia 2017-06-07 14:42:06
 • Petycja (Szulc-Efekt sp. z o.o.)

  o przystąpieniu do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA - edycja 2017".

  Autor przygotowujący dane: Szulc-Efekt sp. z o.o., dnia 2017-05-09 15:40:00
 • Petycja (Szulc-Efekt sp. z o.o.)

  „o publikację - w całości - niniejszego wniosku - na stronie Internetowej (lub w BIP) Gminy/Miasta - Adresata."

  Autor przygotowujący dane: Szulc-Efekt sp. z o.o., dnia 2017-02-09 09:18:51

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 748261

Nawigacja pomocnicza