Przejdź do treści
Menu

Lista artykułów

 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika wody czystej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2018-01-03 13:50:21
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie stacji gazowej wysokiego ciśnienia na terenie działki o nr ewid. 109/4 położonej w obrębie ewidencyjnym IV miasta Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2017-12-06 14:58:58
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie Przedszkola nr 1 o dwa oddziały przedszkolne i żłobek na terenie działki nr 104 położonej przy ulicy 4 Stycznia w obrębie ewidencyjnym III miasta Barcina.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2017-11-22 13:39:05
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 19/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Mamlicz, gm. Barcin. [...]

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2017-11-14 15:25:56
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji stacji gazowej wysokiego ciśnienia na terenie działki nr 109/4 położonej w obrębie ewidencyjnym IV miasta Barcina. [...]

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2017-10-26 14:45:09
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

  w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie Przedszkola nr 1 o dwa oddziały przedszkolne i żłobek na terenie działki nr 104 położonej przy ulicy 4 Stycznia w obrębie ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2017-10-18 11:43:58
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV wraz z dwoma słupami oświetleniowymi przeznaczonymi do oświetlenia parkingu gminnego na terenie działki nr 47 położonej przy ulicy Dąbrowieckiej, w obrębie ewidencyjnym III miasta Barcina.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2017-10-12 13:34:14
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV wraz z dwoma słupami oświetleniowymi przeznaczonymi do oświetlenia parkingu gminnego na terenie działki nr 47 położonej przy ulicy Dąbrowieckiej, w obrębie ewidencyjnym III miasta Barcina.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2017-07-13 12:49:35
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego na terenie działki nr 81 oraz części działki nr 75 położonych w Barcinie przy ulicy Kościelnej (obr. ew. III).

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2017-05-30 15:04:54
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działki nr 172 oraz na terenie działki nr 174/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Barcin Wieś, gm. Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2017-05-08 14:04:49
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działki nr 238/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Kania, gm. Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2017-05-08 13:59:48
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działki nr 2/2 oraz na terenie działki nr 48 położonych w obrębie ewidencyjnym Knieja, gm. Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2017-05-08 13:29:42
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego na terenie działki nr 136/7 i nr 97 położonych w obrębie ewidencyjnym Barcin Wieś, gm. Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2017-04-26 13:48:56
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie muszli koncertowej wraz z zapleczem na terenie działki nr 16/31 położonej w obrębie ewidencyjnym Piechcin, gm. Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2017-04-26 13:41:02
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetlenia drogowego na terenie działki nr 43, 240 i nr 239 położonych w obrębie ewidencyjnym Piechcin ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2017-04-14 13:41:12
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działki nr 172 oraz działki nr 174/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Barcin Wieś, gm. Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2017-03-09 15:04:54
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie muszli koncertowej wraz z zapleczem na terenie działki nr 16/31 położonej w obrębie ewidencyjnym Piechcin, gm. Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2017-03-03 12:05:14
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działki nr 2238/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Kania gm. Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2017-02-20 14:03:26
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działki nr 2/2 oraz na terenie działki nr 48 położonych w obrębie ewidencyjnym Knieja, gm. Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2017-02-20 13:59:53
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetlenia drogowego na terenie działki nr 43, 240 i nr 239 położonych w obrębie ewidencyjnym Piechcin.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2017-01-26 09:40:25
Strony:
 1. Aktualna strona: 1
 2. 2 strona
 3. następna strona
 4. ostatnia strona

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 747818

Nawigacja pomocnicza