Przejdź do treści
Menu

Lista artykułów

 • Zarządzenie Nr 198/2017 Burmistrza Barcina z dnia 29 grudnia 2017 r.

  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykup wierzytelności na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury.

  Autor przygotowujący dane: Szymon Kozłowski, dnia 2018-01-05 12:03:27
 • Zarządzenie Nr 197/2017 Burmistrza Barcina z dnia 28 grudnia 2017 r.

  w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 r.

  Autor przygotowujący dane: Bernadeta Chojnacka, Ewa Marnocha, dnia 2018-01-05 11:58:04
 • Zarządzenie Nr 196/2017 Burmistrza Barcina z dnia 28 grudnia 2017 r.

  w sprawie: ustalenia ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu Gminy Barcin oraz wysokości dotacji na 2018 r.

  Autor przygotowujący dane: Bernadeta Chojnacka, Ewa Marnocha, dnia 2018-01-03 13:56:12
 • Zarządzenie Nr 195/2017 Burmistrza Barcina z dnia 22 grudnia 2017 r.

  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

  Autor przygotowujący dane: Jarosław Drozdowski, dnia 2017-12-22 12:21:51
 • Zarządzenie Nr 194/2017 Burmistrza Barcina z dnia 22 grudnia 2017 r.

  w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w postępowaniu na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Barcinie oraz wybranych materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych.

  Autor przygotowujący dane: Szymon Kozłowski, dnia 2017-12-22 12:19:30
 • Zarządzenie Nr 193/2017 Burmistrza Barcina z dnia 22 grudnia 2017 r.

  w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481) oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby zamawiającego oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie.

  Autor przygotowujący dane: Szymon Kozłowski, dnia 2017-12-22 12:12:14
 • Zarządzenie Nr 192/2017 Burmistrza Barcina z dnia 19 grudnia 2017 r.

  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzorów obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją wielobranżowych robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na utworzenie Domu Dziennego Pobytu".

  Autor przygotowujący dane: Szymon Kozłowski, dnia 2017-12-20 13:45:37
 • Zarządzenie Nr 191/2017 Burmistrza Barcina z dnia 18 grudnia 2017 r.

  w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 r.

  Autor przygotowujący dane: Bernadeta Chojnacka, Ewa Marnocha, dnia 2017-12-20 13:41:11
 • Zarządzenie Nr 190/2017 Burmistrza Barcina z dnia 15 grudnia 2017 r.

  w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem.

  Autor przygotowujący dane: Mirosław Siuda, dnia 2017-12-18 10:12:15
 • Zarządzenie Nr 189/2017 Burmistrza Barcina z dnia 15 grudnia 2017 r.

  w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania: rozbudowa monitoringu wizyjnego Gminy Barcin o dwa punkty kamerowe w Parku w Barcinie.

  Autor przygotowujący dane: Tomasz Wrzesiński, dnia 2017-12-18 10:02:54
 • Zarządzenie Nr 188/2017 Burmistrza Barcina z dnia 15 grudnia 2017 r.

  w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w postępowaniu na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu, projektów zmian do decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

  Autor przygotowujący dane: Szymon Kozłowski, dnia 2017-12-18 09:57:36
 • Zarządzenie Nr 187/2017 Burmistrza Barcina z dnia 13 grudnia 2017 r.

  w sprawie: powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej w 2018 roku.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Antczak , dnia 2017-12-15 11:14:20
 • Zarządzenie Nr 186/2017 Burmistrza Barcina z dnia 13 grudnia 2017 r.

  w sprawie: powołania komisji do odbioru wykonanych robót na zadaniu inwestycyjnym pn."Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu przy stanicy żeglarskiej NEPTUN w Barcinie".

  Autor przygotowujący dane: Karolina Orzechowska, dnia 2017-12-15 11:08:37
 • Zarządzenie Nr 185/2017 Burmistrza Barcina z dnia 13 grudnia 2017 r.

  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na utworzenie Domu Dziennego Pobytu.

  Autor przygotowujący dane: Szymon Kozłowski, dnia 2017-12-14 08:05:56
 • Zarządzenie Nr 184/2017 Burmistrza Barcina z dnia 8 grudnia 2017 r.

  w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę.

  Autor przygotowujący dane: Mirosław Siuda, dnia 2017-12-11 07:58:53
 • Zarządzenie Nr 183/2017 Burmistrza Barcina z dnia 8 grudnia 2017 r.

  w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę pomocy dydaktycznych, książek, gier sprzętu i oprogramowania w ramach realizacji projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu Gminy Barcin na lata 2017-1018".

  Autor przygotowujący dane: Szymon Kozłowski, dnia 2017-12-11 07:53:34
 • Zarządzenie Nr 182/2017 Burmistrza Barcina z dnia 6 grudnia 2017 r.

  w sprawie: powołania zespołu ds. współorganizacji Dożynek Powiatowych Barcin 2018.

  Autor przygotowujący dane: Karolina Banaszak, dnia 2017-12-11 07:47:57
 • Zarządzenie Nr 181/2017 Burmistrza Barcina z dnia 6 grudnia 2017 r.

  w sprawie: powołania gminnego komitetu ds. obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości.

  Autor przygotowujący dane: Karolina Banaszak, dnia 2017-12-11 07:39:09
 • Zarządzenie Nr 180/2017 Burmistrza Barcina z dnia 6 grudnia 2017 r.

  w sprawie: powołania komisji do odbioru wykonanych robót na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja drogi gminnej nr 130303C Krotoszyn - Sadłogoszcz - III etap".

  Autor przygotowujący dane: Jacek Staszak, dnia 2017-12-11 07:25:50
 • Zarządzenie Nr 179/2017 Burmistrza Barcina z dnia 6 grudnia 2017 r.

  w sprawie: powołania komisji do odbioru wykonanych robót na zadaniu inwestycyjnym pn. "Wykonanie nakładek bitumicznych w ciągu ul. Ogrodowej i ul. Gazowej w Piechcinie w ramach zadań realizowanych z Budżetu Obywatelskiego".

  Autor przygotowujący dane: Jacek Staszak, dnia 2017-12-11 07:23:03
Strony:
 1. Aktualna strona: 1
 2. 2 strona
 3. 3 strona
 4. 4 strona
 5. 5 strona
 6. 6 strona
 7. następna strona
 8. ostatnia strona

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 751148

Nawigacja pomocnicza