Przejdź do treści
Menu

Lista artykułów

 • Burmistrz Barcina podaje do publicznej wiadomości informację

  o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Barcin".

  Autor przygotowujący dane: Monika Lakota, dnia 2017-11-22 14:51:55
 • Burmistrz Barcina informuje,

  że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono informację o raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Lakota, dnia 2017-11-06 14:13:40
 • Burmistrz Barcina informuje,

  że w związku z toczącym się postępowaniem adm. w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża piasku „Zalesie Barcińskie V", które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Lakota, dnia 2017-10-16 12:35:45
 • Burmistrz Barcina informuje

  że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie funkcji magazynu paliw alternatywnych na instalacje do przetwarzania odpadów i produkcji paliw alternatywncyh ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Lakota, dnia 2017-09-29 13:03:25
 • Burmistrz Barcina informuje,

  że w związku z toczącym się postępowaniem adm. w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych wg ewidencji gruntów ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Lakota , dnia 2017-09-21 07:49:08
 • Ocena bieżąca jakości wody

  w miejscu wykorzystywanym do kąpieli.

  Autor przygotowujący dane: Renata Brzoza (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie), dnia 2017-08-18 07:47:02
 • Komunikat Nr 3/K/2017

  w sprawie stwierdzenia przydatności wody do kąpieli w kąpielisku i miejscach wykorzystywanych do kąpieli z dnia 31 lipca 2017 roku.

  Autor przygotowujący dane: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie, dnia 2017-08-16 13:42:45
 • Burmistrz Barcina informuje,

  że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono informację o raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie funkcji magazynu paliw alternatywnych na instalacje do przetwarzania odpadów i produkcji paliw alternatywnych, które będzie ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Lakota, dnia 2017-08-10 12:11:01
 • Burmistrz Barcina informuje,

  że do tutejszego urzędu wpłynął kompletny wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża piasku „Zalesie Barcińskie V", które będzie ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Lakota, dnia 2017-08-09 13:54:58
 • Burmistrz Barcina informuje,

  że do tutejszego urzędu wpłynął kompletny wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Lakota, dnia 2017-08-08 15:17:24
 • Burmistrz Barcina informuje,

  że do Urzędu Miejskiego w Barcinie wpłynęła decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, w spawie utrzymania w mocy zaskarżonej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Barcin I" o mocy ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Lakota, dnia 2017-07-27 14:22:27
 • Burmistrz Barcina informuje,

  że w związku z toczącym się postępowaniem adm. w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie funkcji magazynu paliw alternatywnych na instalacje do przetwarzania odpadów i produkcji paliw alternatywnych, które ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Lakota, dnia 2017-07-20 13:52:10
 • Zbiorcza roczna ocena wody na Pływalni

  Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Barcinie
  (za okres od 2 czerwca 2016 r. do 2 czerwca 2017 r.)

  Autor przygotowujący dane: Tadeusz Kosiara (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie), dnia 2017-07-19 09:57:04
 • Komunikat Nr 2/K/2017

  w sprawie stwierdzenia przydatności wody do kąpieli w kąpielisku i miejscach wykorzystywanych do kąpieli z dnia 5 lipca 2017 roku.

  Autor przygotowujący dane: Tadeusz Kosiara (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie), dnia 2017-07-10 08:01:24
 • Ocena bieżąca jakości wody

  w miejscu wykorzystywanym do kąpiel.

  Autor przygotowujący dane: Renata Brzoza (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie), dnia 2017-07-10 07:57:42
 • Komunikat Nr 1/K/17

  w sprawie stwierdzenia przydatności wody do kąpieli w kąpielisku i miejscach wykorzystywanych do kąpieli.

  Autor przygotowujący dane: Tadeusz Kosiara (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie), dnia 2017-06-27 14:31:13
 • Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej

  dot. przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 254 ...".

  Autor przygotowujący dane: Kamila Sobiś (z up. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy), dnia 2017-06-27 14:25:40
 • Ocena jakości wody

  przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 95/17

  Autor przygotowujący dane: Monika Lakota, dnia 2017-06-23 13:29:35
 • Burmistrz Barcina informuje,

  że w dniu 19.06.2017 r. do Urzędu Miejskiego w Barcinie wpłynęło odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Barcin I" o mocy do 1 MW ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Lakota, dnia 2017-06-22 10:22:34
 • Burmistrz Barcina informuje,

  że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Barcin II" o mocy do 1 MW, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Lakota, dnia 2017-06-09 12:57:44
Strony:
 1. Aktualna strona: 1
 2. 2 strona
 3. 3 strona
 4. następna strona
 5. ostatnia strona

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 747818

Nawigacja pomocnicza