Przejdź do treści
Menu

Lista artykułów

 • Protokoły z kontroli

  dotyczące realizacji umów o roboty publiczne.

  Autor przygotowujący dane: Powiatowy Urząd Pracy, dnia 2018-07-12 08:16:21
 • Protokoły z kontroli

  dotyczące realizacji umów o roboty publiczne oraz prace społecznie użyteczne.

  Autor przygotowujący dane: Powiatowy Urząd Pracy, dnia 2018-07-12 08:13:37
 • Wystąpienie pokontrolne

  Kontrola wykorzystania dotacji przyznanej na 2016 rok, na wypłatę dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

  Autor przygotowujący dane: Józef Ramlau (Wicewojewoda), dnia 2017-09-20 10:54:36
 • Wystąpienie pokontrolne

  Kontrola Straży Miejskiej w Barcinie.

  Autor przygotowujący dane: Jakub Wawrzyniak (Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego), dnia 2017-09-20 10:49:11
 • Protokół kontroli podatkowej

  Zakres - kontrola zwrotu VAT.

  Autor przygotowujący dane: Marek Staniszewski (St. Komisarz Skarbowy), dnia 2016-12-02 09:17:39
 • Wystąpienie pokontrolne (27 września 2016 r.)

  Przedmiot kontroli - realizacja zadań związanych z ewidencją ludności i udostępnianiem danych osobowych.

  Autor przygotowujący dane: Józef Ramlau (Wicewojewoda), dnia 2016-12-02 09:11:14
 • Wystąpienie pokontrolne (19 września 2016 r.)

  Przedmiot kontroli - realizacja zadań z zakresu wydawania dowodów osobistych oraz udostępniania danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

  Autor przygotowujący dane: Józef Ramlau (Wicewojewoda), dnia 2016-12-02 09:04:35
 • Protokoły z kontroli (26 września 2016 r.)

  Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości realizacji postanowień umów oraz porozumień.

  Autor przygotowujący dane: Powiatowy Urząd Pracy, dnia 2016-10-10 10:06:55
 • Protokół kontroli bezpośredniej (23 września 2016 r.)

  Kontrola przestrzegania przepisów, decyzji oraz postanowień z zakresu telekomunikacji, gospodarki częstotliwościami lub spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

  Autor przygotowujący dane: Krzysztof Frydrych, Joanna Zakrzewska (Urząd Komunikacji Elektronicznej), dnia 2016-10-10 09:13:19
 • Protokół kontroli (03 sierpnia 2016 r.)

  Sporządzony przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Żninie.
  Obiekt kontrolowany: wiaty przystankowe na terenie Gminy Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Iwona Malak (Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny), dnia 2016-09-06 07:37:42
 • Protokół kontroli (03 sierpnia 2016 r.)

  Sporządzony przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Żninie.
  Obiekt kontrolowany: przystanek autobusowy w Barcinie (ul. Pakoska).

  Autor przygotowujący dane: Iwona Malak (Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny), dnia 2016-09-06 07:33:18
 • Protokół kontroli (31 maja 2016 r.)

  Sporządzony przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Żninie.
  Obiekt kontrolowany: park miejski.

  Autor przygotowujący dane: Iwona Malak (Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny), dnia 2016-09-06 07:20:20
 • Wystąpienie pokontrolne (19 maja 2016 r.)

  W zakresie sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ...

  Autor przygotowujący dane: Mikołaj Bogdanowicz (Wojewoda Kujawsko-Pomorski), dnia 2016-06-01 15:14:01
 • Protokół kontroli (12 kwietnia 2016 r.)

  Sporządzony przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Żninie.
  Obiekt kontrolowany: park w Piechcinie.

  Autor przygotowujący dane: Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, dnia 2016-04-21 13:27:29
 • Protokół kontroli (18 grudnia 2015 r.)

  Sporządzony przez Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy.
  W zakresie realizacji projektu pn. „Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim - Moje Boisko - Orlik 2012".

  Autor przygotowujący dane: Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, dnia 2015-12-23 13:20:01
 • Protokół kontroli (1 lipca 2015 r.)

  Sporządzony przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.
  Obiekt kontrolowany: wiaty przystankowe na terenie Gminy Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, dnia 2015-10-02 10:21:07
 • Protokół kontroli (1 lipca 2015 r.)

  Sporządzony przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.
  Obiekt kontrolowany: Przystanek autobusowy w Barcinie, ul. Pakoska.

  Autor przygotowujący dane: Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, dnia 2015-10-02 10:15:41
 • Protokół kontroli (24 kwietnia 2015 r.)

  Sporządzony przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.
  Obiekt kontrolowany: park w Piechcinie.

  Autor przygotowujący dane: Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, dnia 2015-10-02 10:12:04
 • Protokoły z kontroli (7 listopada 2014 r.)

  Przedmiotem kontroli było wywiązanie się z zawartych umów.

  Autor przygotowujący dane: Powiatowy Urząd Pracy, dnia 2015-10-02 09:29:10
 • Protokół kontroli (2 września 2014 r.)

  Sporządzony przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.
  Obiekt kontrolowany: Przystanek autobusowy w Barcinie, ul. Pakoska.

  Autor przygotowujący dane: Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, dnia 2015-10-02 09:22:53
Strony:
 1. Aktualna strona: 1
 2. 2 strona
 3. następna strona
 4. ostatnia strona

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 752832

Nawigacja pomocnicza