Przejdź do treści
Menu

Lista artykułów

 • Zarządzenie Nr 160/15 Burmistrza Barcina z dnia 22 października 2015 r.

  w sprawie: odwołania członka w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Barcinie powołanej dla przeprowadzenia na obszarze Gminy Barcin wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

  Autor przygotowujący dane: Karolina Banaszak, dnia 2015-10-22 14:13:55
 • Zarządzenie Nr 159/15 Burmistrza Barcina z dnia 22 października 2015 r.

  w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Barcinie, Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Barcinie, Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Piechcinie powołanych dla przeprowadzenia na obszarze Gminy Barcin wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

  Autor przygotowujący dane: Karolina Banaszak, dnia 2015-10-22 14:12:54
 • Zarządzenie Nr 149/15 Burmistrza Barcina z dnia 7 października 2015 r.

  w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

  Autor przygotowujący dane: Tomasz Wrzesiński, dnia 2015-10-14 10:46:02
 • Zarządzenie Nr 148/15 Burmistrza Barcina z dnia 5 października 2015 r.

  w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze gminy Barcin wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

  Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa, dnia 2015-10-06 08:17:31
 • Zarządzenie Nr 138/15 Burmistrza Barcina z dnia 15 września 2015 r.

  w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

  Autor przygotowujący dane: Tomasz Wrzesiński, dnia 2015-09-15 15:51:00
 • Zarządzenie Nr 123/15 Burmistrza Barcina z dnia 3 sierpnia 2015 r.

  w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

  Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa , dnia 2015-08-04 07:57:28

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 748261

Nawigacja pomocnicza