Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Ochrona zdrowia » Wzory dokumentów
Menu

Realizacja zadań edukacyjno-profilatycznych, w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Koordynator m/g programu uzależnień i zdrowia zaprasza osoby, posiadające kwalifikacje do prowadzenia programów w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom do składania ofert na realizację programów wg. następujących poziomów profilaktyki:

a) uniwersalnej - kierowanej do wszystkich w określonym wieku bez względu na stopień ryzyka wystąpienia zachowań problemowych lub zaburzeń psychicznych i dotyczących zagrożeń znanych, rozpowszechnionych w znacznym stopniu - np. przemocy czy używania substancji psychoaktywnych,

b) selektywnej - ukierunkowanej na grupy zwiększonego ryzyka, wymagające dobrego rozpoznania tych grup w społeczności np. socjoterapia

c) wskazującej - kierowanej do osób wysokiego ryzyka - działania wymagające specjalistycznego przygotowania, polegające na terapii, interwencji, bądź leczeniu osób z symptomami zaburzeń.

Programy opiniuje GKRPA, liczba realizowanych programów ograniczona jest wysokością środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w danym roku budżetowym, ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Załączone pliki:

# (liczba porządkowa)   ikona pliku Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Pobrano
1 Oferta na realizację zadania 115,5kB 2015-04-17 09:23:11 115
2 Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego 77,5kB 2015-04-17 09:23:11 76

Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Krystyna Błaszak

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2015-04-17

Data udostępnienia: 2015-04-17 09:23:48

Ostatnia aktualizacja: 2015-04-27 10:06:46

Liczba wyświetleń: 5897

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Realizacja zadań edukacyjno-profilatycznych, w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-04-27 10:06:46
2 Realizacja zadań edukacyjno-profilatycznych, w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-04-17 09:25:03

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 750066

Nawigacja pomocnicza