Przejdź do treści
Menu

Lista artykułów

 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek o nr ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz , dnia 2015-11-27 12:39:39
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci gazowej n/c w przyłączami w Barcinie ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2015-11-03 13:44:35
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji do odprowadzenia wód deszczowych na terenie działki ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz , dnia 2015-10-01 08:52:00
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie części działki ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2015-09-23 11:48:31
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działki ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2015-09-23 11:47:40
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej n/c z przyłączami w Barcinie przy ul. Lotników ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2015-09-15 15:54:35
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w Wolicach ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2015-08-18 15:43:15
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na odprowadzeniu wody deszczowej, które będzie realizowane na terenie działek nr ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2015-08-10 13:51:59
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie biologicznej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Mamliczu na terenie ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2015-08-10 13:48:13
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2015-08-04 15:08:19
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w Barcinie Wsi na terenie części działki ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2015-08-04 15:04:09
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ulicy Akacjowej na terenie ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2015-07-29 13:06:05
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na terenie działek ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2015-07-28 11:20:36
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej przy ulicy Łąkowej na terenie działki ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2015-07-23 13:51:25
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie biologicznej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Mamliczu na terenie ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2015-06-26 10:49:47
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 172 oraz działki nr 134/41 obręb ewidencyjny Barcin Wieś, gm. Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2015-06-11 10:58:47
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul. Łąkowej na terenie działki nr 439/1 oraz działki nr 104 położonej w obrębie ewidencyjnym II miasta Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2015-06-11 10:54:54
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul. Akacjowej na terenie działki nr 96 położonej w obrębie ewidencyjnym I miasta Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2015-06-11 10:48:33
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ..., obręb ewidencyjny Młodocin, gm. Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2015-06-02 15:18:21
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 163 i nr 68/6 obręb ewidencyjny Wolice, gm. Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2015-05-19 15:44:33
Strony:
 1. Aktualna strona: 1
 2. 2 strona
 3. następna strona
 4. ostatnia strona

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 751148

Nawigacja pomocnicza