Przejdź do treści
Menu

Lista artykułów

 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przystani żeglarskiej przy Stanicy NEPTUN w Barcinie, które ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2014-12-22 14:04:04
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

  w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu terenu przy stanicy żeglarskiej „NEPTUN" w Barcinie, które ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2014-12-03 14:31:29
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

  w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa przystani żeglarskiej przy stanicy Neptun w Barcinie", ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2014-11-05 10:13:27
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego zasilanego energią odnawialną na terenie działek ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2014-08-25 14:33:55
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2014-07-24 13:07:47
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

  w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego zasilanego ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2014-07-16 14:35:29
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2014-06-09 13:24:17
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

  w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur PE...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2014-06-03 14:54:26
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2014-05-22 14:52:43
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

  w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2014-04-22 16:23:22
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podnośnika pionowego ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2014-03-14 13:35:22
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

  w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych na terenie ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2014-03-04 10:32:58
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku remizy OSP wraz z budową zjazdu z drogi gminnej oraz zagospodarowaniem terenu ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2014-01-28 13:23:42

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 751150

Nawigacja pomocnicza