Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Aktualności » Archiwum » 2013
Menu

Lista artykułów

 • Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

  XXXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie odbędzie się w dniu 20 grudnia 2013 r. o godz. 10.00 w sali nr 6 Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9

  Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa, dnia 2013-12-13 14:53:33
 • Informacja w sprawie zmiany w rozkładzie czasu pracy Urzędu Miejskiego w Barcinie

  w miesiącu grudniu 2013 roku.

  Autor przygotowujący dane: Karolina Banaszak, dnia 2013-12-09 07:23:42
 • Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

  XXXVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie odbędzie się w dniu 29 listopada 2013 r. o godz. 10.00 w sali nr 6 Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9

  Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa, dnia 2013-11-22 12:11:49
 • Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

  XXXV sesja Rady Miejskiej w Barcinie odbędzie się w dniu 25 października 2013 r. o godz. 10.00 w sali nr 6 Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9

  Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa, dnia 2013-10-17 08:42:15
 • Konsultacje – Program współpracy na 2014 rok

  Burmistrz Barcina Michał Pęziak Zarządzeniem Nr 156/13 z dnia 24 września 2013 r. zarządził przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie.

  Autor przygotowujący dane: Jarosław Drozdowski, dnia 2013-09-24 14:19:12
 • Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości

  Burmistrz Barcina informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barcinie odbędą się przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Barcin, położonych w obrębach ewidencyjnych: Kania i nr 1 miasta Barcin, przeznaczonych na cel zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usługowej.

  Autor przygotowujący dane: Krzysztof Nowakowski, dnia 2013-08-30 11:54:35
 • Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

  XXXIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2013 r. o godz. 10.00 w sali nr 6 Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9

  Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa, dnia 2013-08-14 14:41:37
 • Informacja o ofercie Ludowego Klubu Sportowego „DĄB” Barcin

  Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Ludowego Klubu Sportowego „DĄB" Barcin w Biuletynie Informacji Publicznej.

  Autor przygotowujący dane: Marcin Kaśków, Dariusz Kurzawski, dnia 2013-08-14 11:52:24
 • Informacja o ofercie UZTS w Barcinie

  Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Uczniowskiego Związku Tenisa Stołowego w Barcinie w Biuletynie Informacji Publicznej.

  Autor przygotowujący dane: Wojciech Kowal, Tomasz Woźnicki, dnia 2013-07-11 13:26:15
 • Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

  XXXIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie odbędzie się w dniu 2 lipca 2013 r. o godz. 10.00 w sali nr 6 Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9

  Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa, dnia 2013-07-01 09:01:07
 • Burmistrz Barcina informuje o przyznaniu i wręczeniu nagród

  za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki w Gminie Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Antczak, dnia 2013-06-25 15:46:21
 • Informacja o ofercie Klubu Żeglarskiego "Neptun" – 14.06.2013r.

  Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Klubu Żeglarskiego „Neptun” na stronie internetowej Gminy Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Jarosław Drozdowski, dnia 2013-06-14 13:23:04
 • Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

  XXXII sesja Rady Miejskiej w Barcinie odbędzie się w dniu 21 czerwca 2013 r. o godz. 10.00 w sali nr 6 Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9

  Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa, dnia 2013-06-14 13:22:35
 • Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

  XXXI sesja Rady Miejskiej w Barcinie odbędzie się w dniu 24 maja 2013 r. o godz. 10.00 w sali nr 6 Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9

  Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa, dnia 2013-05-20 11:37:49
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 127/22, 127/21, 123/2 i nr 122 obręb ewidencyjny Sadlogoszcz, gm. Barcin

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2013-05-17 12:55:47
 • Obwieszczenie – konsultacje uchwały dot. określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Barcin

  Na podstawie Zarządzenia Nr 62/13 z dnia 9 maja 2013 r. Burmistrza Barcina  Michał Pęziak zarządził przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Jarosław Drozdowski, dnia 2013-05-14 14:48:38
 • Zaproszenie do komisji konkursowej – wypoczynek dzieci i młodzieży

  Burmistrz Barcina Michał Pęziak zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej.

  Autor przygotowujący dane: Jarosław Drozdowski, dnia 2013-05-13 14:43:51
 • Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

  XXX sesja Rady Miejskiej w Barcinie odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2013 r. o godz. 10.00 w sali nr 6 Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9

  Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa, dnia 2013-04-19 07:29:53
 • Informacja o ofercie Regionalnej Orkiestry „Kujawy”

  Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Regionalnej Orkiestry „Kujawy" w Biuletynie Informacji Publicznej.

  Autor przygotowujący dane: Ireneusz Kocik (Prezes Zarządu), dnia 2013-04-08 12:49:28
 • Informacja o ofercie Klubu Żeglarskiego „Neptun”

  Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Klubu Żeglarskiego „Neptun" w Biuletynie Informacji Publicznej.

  Autor przygotowujący dane: Elżbieta Pałka (Klub Żeglarski "Neptun"), dnia 2013-04-08 12:46:36
Strony:
 1. Aktualna strona: 1
 2. 2 strona
 3. 3 strona
 4. następna strona
 5. ostatnia strona

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 750065

Nawigacja pomocnicza