Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Aktualności » Archiwum » 2012
Menu

Lista artykułów

 • Informacja dot. zmian w rozkładzie czasu pracy Urzędu Miejskiego w Barcinie

  w miesiącu grudniu 2012 r.

  Autor przygotowujący dane: Żaneta Piguła, dnia 2012-12-12 10:09:02
 • Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

  XXVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie odbędzie się w dniu 21 grudnia 2012 r. o godz. 10.00 w sali nr 6 Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9

  Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa, dnia 2012-12-12 09:59:15
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

  w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2012-12-11 16:04:12
 • Zaproszenie do komisji konkursowej

  Burmistrz Barcina Michał Pęziak zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej.

  Autor przygotowujący dane: Jarosław Drozdowski, dnia 2012-12-06 13:39:29
 • Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

  XXV sesja Rady Miejskiej w Barcinie odbędzie się w dniu 30 listopada 2012 r. o godz. 10.00 w sali nr 6 Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9

  Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa, dnia 2012-11-22 07:57:48
 • Obwieszczenie dot. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barcin.

  Podaje się do publicznej wiadomości informację o przyjęciu przez Radę Miejską w Barcinie Uchwały ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2012-10-30 16:01:12
 • ENEA Operator Sp. z o.o. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. dr Krzysia w Barcinie, powiat żniński, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 81/71 o pow. 0,1617 ha , KW nr BY1U/00022026/3.

  Autor przygotowujący dane: ENEA Operator Sp. z o.o. , dnia 2012-10-29 14:49:11
 • Obwieszczenie dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  na terenie gminy Barcin dla działki nr 26/1 obręb Knieja, dla ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2012-10-29 14:30:32
 • Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  na terenie Gminy Barcin dla części działki nr 206 oraz działek nr: 42/30, 44/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Wapienno i działek ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2012-10-29 14:27:57
 • Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych

  na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Barcin, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 8/1 - nr 8/16, nr 9/1- nr 9/12 oraz nr 33/1 - nr 33/14, obręb ewidencyjny nr 1 miasta Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Krzysztof Nowakowski, dnia 2012-10-26 10:07:26
 • Informacja dot. Biura Ewidencji Ludności

  Uprzejmie informuję, że pracownik ds. ewidencji ludności ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Kotyńska, dnia 2012-10-19 12:33:30
 • Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

  XXIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie odbędzie się w dniu 26 października 2012 r. o godz. 10.00 w sali nr 6 Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9

  Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa, dnia 2012-10-19 07:55:08
 • Konsultacje programu współpracy na 2013 rok

  Burmistrz Barcina zarządził konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Barcin z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi na 2013 rok.

  Autor przygotowujący dane: Jarosław Drozdowski, dnia 2012-10-03 08:40:42
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej z rur na terenie działki 68/6 w miejscowości Wolice, gm. Barcin

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2012-10-02 14:48:35
 • Oferta realizacji zadania "Teatralna stolica"

  Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) zamieszcza się ofertę ...

  Autor przygotowujący dane: Jarosław Drozdowski, dnia 2012-09-19 13:07:42
 • Oferta realizacji zadania „Inauguracja sezonu sportowego 2012/2013”

  Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) zamieszcza się ofertę ...

  Autor przygotowujący dane: Jarosław Drozdowski, dnia 2012-09-18 15:26:16
 • Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

  XXIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie odbędzie się w dniu 28 września 2012 r. o godz. 10.00 w sali nr 6 Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9

  Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa, dnia 2012-09-17 08:08:27
 • Protokół

  sporządzony w dniu 24 sierpnia 2012 r. na okoliczność nabycia mienia ogólnonarodowego (państwowego) przez Gminę Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Krzysztof Nowakowski, dnia 2012-08-24 13:28:06
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na terenie działek nr 22/6, 22/62, 22/63 w miejscowości Piechcin, gm. Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2012-08-20 14:53:22
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na terenie działek nr 129/1, 129/2, 138, 139 w miejscowości Piechcin, gm. Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2012-08-20 14:51:56
Strony:
 1. Aktualna strona: 1
 2. 2 strona
 3. 3 strona
 4. 4 strona
 5. następna strona
 6. ostatnia strona

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 750065

Nawigacja pomocnicza