Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Aktualności » Archiwum » 2009
Menu

Lista artykułów

 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie ul. 4-go Stycznia w ciągu drogi gminnej …

  Autor przygotowujący dane: Karolina Orzechowska , dnia 2009-12-29 15:11:27
 • Ogłoszenie o przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do prowadzenia działalności usługowej o profilu gastronomicznym, handlowym i hotelowym.

  Burmistrz Barcina informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9 (pok. nr 7) odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości zabudowanej …

  Autor przygotowujący dane: Krzysztof Nowakowski, dnia 2009-12-28 13:33:48
 • Obwieszczenie w sprawie budowy gazociągu niskiego ciśnienia

  Burmistrz Barcina informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia ...

  Wprowadził/a: Tomasz Wrzesiński, dnia 2009-12-23 14:42:40
 • Obwieszczenie w sprawie przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej

  Burmistrz Barcina informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej

  Wprowadził/a: Tomasz Wrzesiński, dnia 2009-12-23 14:34:11
 • Informacja o dniu wolnym w Urzędzie Miejskim

  Burmistrz Michał Pęziak informuje, że ustanowił 24 grudnia 2009 roku (czwartek) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Barcinie w związku z przypadającym dwa dni później świętem.

  Wprowadził/a: Marek Przybysz, dnia 2009-12-23 08:18:12
 • Przyznano nagrody za osiągnięcia wysokich wyników sportowych

  22 grudnia 2009 roku zostały przyznane i wręczone nagrody za osiągnięcia wysokich wyników sportowych

  Autor przygotowujący dane: Marlena Czerwiak, dnia 2009-12-22 10:59:25
 • Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

  XL sesja Rady Miejskiej w Barcinie odbędzie się w dniu 18 grudnia 2009 r. o godz. 10 w sali nr 6 Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9

  Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa, dnia 2009-12-17 08:23:20
 • Badanie ankietowe na temat jakości świadczonych usług

  Badanie zadowolenia Klienta z jakości usług świadczonych przez Urząd Miejski w Barcinie

  Wprowadził/a: Migracja danych BIP, dnia 2009-12-06 17:21:50
 • Obwieszczenie w sprawie budowy boisk sportowych

  Burmistrz Barcina informuje, że została uchylona decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie dwóch boisk sportowych ...

  Wprowadził/a: Migracja danych BIP, dnia 2009-12-06 17:20:18
 • OTWARTY KONKURS OFERT 18.11.2009

  Burmistrz Barcina ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku

  Autor przygotowujący dane: Jarosław Drozdowski, dnia 2009-12-06 17:18:11
 • OBWIESZCZENIE 17.11.2009

  Burmistrz Barcina informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 93/2 i 95/1 w miejscowości Wolice, ...

  Wprowadził/a: Migracja danych BIP, dnia 2009-12-06 17:16:39
 • OBWIESZCZENIE 17.11.2009

  Burmistrz Barcina informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie kolektora sanitarnego na terenie działek …

  Wprowadził/a: Migracja danych BIP, dnia 2009-12-06 17:15:14
 • OGŁOSZENIE 02.11.2009

  Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 9/2 w Barcinie, wchodzącym w skład gminnego zasobu mieszkaniowego

  Wprowadził/a: Migracja danych BIP, dnia 2009-12-06 17:13:14
 • OGŁOSZENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ 28.10.2009

  XXXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie odbędzie się w dniu 6 listopada 2009 r. o godz. 10 w sali nr 6 Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9

  Wprowadził/a: Migracja danych BIP, dnia 2009-12-06 17:12:25
 • OBWIESZCZENIE 26.10.2009

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV, budowie napowietrznej linii …

  Wprowadził/a: Migracja danych BIP, dnia 2009-12-06 17:10:52
 • OBWIESZCZENIE 22.10.2009

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia De 125 PE wraz z przyłączem …

  Wprowadził/a: Migracja danych BIP, dnia 2009-12-06 17:08:45
 • OBWIESZCZENIE 22.10.2009

  Burmistrz Barcina informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz lokalną biologiczną oczyszczalnią ścieków na terenie …

  Wprowadził/a: Migracja danych BIP, dnia 2009-12-06 17:05:45
 • OBWIESZCZENIE 16.10.2009

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie ul. 4-go Stycznia w ciągu drogi gminnej ...

  Wprowadził/a: Migracja danych BIP, dnia 2009-12-06 17:01:22
 • LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO 09.10.2009

  Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Barcin w miejscowości Bielawy. Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 2009 r.

  Wprowadził/a: Migracja danych BIP, dnia 2009-12-06 16:59:37
 • OGŁOSZENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ 07.10.2009

  XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie odbędzie się w dniu 13 października 2009 r. o godz. 14 w sali nr 6 Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9

  Wprowadził/a: Migracja danych BIP, dnia 2009-12-06 16:58:36
Strony:
 1. Aktualna strona: 1
 2. 2 strona
 3. 3 strona
 4. 4 strona
 5. 5 strona
 6. 6 strona
 7. następna strona
 8. ostatnia strona

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 750065

Nawigacja pomocnicza