Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Aktualności » Archiwum » 2007
Menu

Lista artykułów

 • OGŁOSZENIE 19.12.2007

  XV Sesja Rady Miejskiej w Barcinie odbędzie się w dniu 27 grudnia br. o godz. 10:00 w sali nr 12 Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9

  Wprowadził/a: Migracja danych BIP, dnia 2009-12-05 17:55:28
 • OGŁOSZENIE 10.12.2007

  Burmistrz Barcina ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

  Autor przygotowujący dane: Tomasz Wrzesiński, dnia 2009-12-05 17:54:53
 • OBWIESZCZENIE 06.12.2007

  Obieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 500kW wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej na terenie działki nr 23/2 w m. Knieja

  Wprowadził/a: Migracja danych BIP, dnia 2009-12-05 17:53:30
 • OBWIESZCZENIE 30.11.2007

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

  Wprowadził/a: Migracja danych BIP, dnia 2009-12-05 17:51:46
 • OBWIESZCZENIE 27.11.2007

  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych na obszarze miasta i gminy Barcin

  Wprowadził/a: Migracja danych BIP, dnia 2009-12-05 17:50:00
 • OGŁOSZENIE 22.11.2007

  XIV Sesja Rady Miejskiej w Barcinie odbędzie się w dniu 28 listopada br. o godz. 10:00 w sali nr 12 Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9

  Wprowadził/a: Migracja danych BIP, dnia 2009-12-05 17:49:19
 • INFORMACJA 07.11.2007

  Burmistrz Barcina informuje o wniosku Lafarge Cement S.A. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do redukcji tlenków azotu ...

  Wprowadził/a: Migracja danych BIP, dnia 2009-12-05 17:46:13
 • OBWIESZCZENIE 30.10.2007

  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w obrębie Gminy Barcin

  Wprowadził/a: Migracja danych BIP, dnia 2009-12-05 17:44:17
 • ATRAKCYJNE DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ 23.10.2007

  Gmina Barcin sprzedaje dwie przylegające do siebie atrakcyjne nieruchomości o powierzchni około 2 ha każda przy drodze wojewódzkiej nr 254 Bydgoszcz – Mogilno

  Autor przygotowujący dane: Tomasz Wrzesiński, dnia 2009-12-05 17:43:38
 • OGŁOSZENIE 18.10.2007

  XIII Sesja Rady Miejskiej w Barcinie odbędzie się w dniu 26 października br. o godz. 10:00 w sali nr 12 Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9

  Wprowadził/a: Migracja danych BIP, dnia 2009-12-05 17:42:58
 • OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE 12.10.2007

  Burmistrz Barcina zawiadamia, że w dnia 23 października 2007 roku w Urzędzie Miejskim w Barcinie odbędzie się rozprawa w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy elektrowni wiatrowej

  Wprowadził/a: Migracja danych BIP, dnia 2009-12-05 17:40:43
 • INFORMACJA 05.10.2007

  Informacja w sprawie wymiany dowodów osobistych

  Wprowadził/a: Migracja danych BIP, dnia 2009-12-05 17:40:05
 • INFORMACJA 28.09.2007

  Burmistrz Barcina podał do wiadomości mieszkańców sołectw projekty nowych statutów sołectw

  Wprowadził/a: Migracja danych BIP, dnia 2009-12-05 17:39:21
 • OGŁOSZENIE 18.09.2007

  Burmistrz Barcina ogłoszenia konkurs ofert na realizację celu nr 1 - Gminnego Programu Zdrowotnego na 2007 rok pn. Profilaktyka próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci i młodzieży

  Wprowadził/a: Migracja danych BIP, dnia 2009-12-05 17:38:48
 • OGŁOSZENIE 11.09.2007

  Burmistrz Barcina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2007 roku

  Wprowadził/a: Migracja danych BIP, dnia 2009-12-05 17:38:05
 • OGŁOSZENIE 11.09.2007

  XII Sesja Rady Miejskiej w Barcinie odbędzie się w dniu 12 września br. o godz. 13:00 w sali nr 12 Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9

  Wprowadził/a: Migracja danych BIP, dnia 2009-12-05 17:37:25
 • OGŁOSZENIE 31.08.2007

  XI Sesja Rady Miejskiej w Barcinie odbędzie się w dniu 7 września br. o godz. 10:00 w sali nr 12 Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9

  Wprowadził/a: Migracja danych BIP, dnia 2009-12-05 17:36:46
 • INFORMACJA 24.08.2007

  Informacja Burmistrza w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej usytuowanej na działce 127/8 w miejscowości Bielawy.

  Wprowadził/a: Migracja danych BIP, dnia 2009-12-05 17:35:10
 • INFORMACJA 26.07.2007

  Informacja o wyniku rozstrzygnięcia otwarego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

  Wprowadził/a: Migracja danych BIP, dnia 2009-12-05 17:33:48
 • INFORMACJA 26.07.2007

  Informacja w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i jednolitego stroju

  Wprowadził/a: Migracja danych BIP, dnia 2009-12-05 17:31:10
Strony:
 1. Aktualna strona: 1
 2. 2 strona
 3. 3 strona
 4. następna strona
 5. ostatnia strona

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 750065

Nawigacja pomocnicza