Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Aktualności » Archiwum » 2006
Menu

Lista artykułów

 • OGŁOSZENIE z dnia 19.05.2006

  Informacja w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2006 rok

  Wprowadził/a: Migracja danych BIP, dnia 2009-12-05 15:50:00
 • OGŁOSZENIE 15.11.2006

  Burmistrz Barcina ogłasza otwarty konkurs ofert na na wykonanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

  Autor przygotowujący dane: Tomasz Wrzesiński, dnia 2009-12-05 16:25:48
 • INFORMACJA 02.11.2006

  Informacja o dniu wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Barcinie.

  Autor przygotowujący dane: Tomasz Wrzesiński, dnia 2009-12-05 16:24:22
 • OGŁOSZENIE 17.10.2006

  Burmistrz Barcina ogłasza konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych

  Wprowadził/a: Migracja danych BIP, dnia 2009-12-05 16:23:02
 • INFORMACJA 25.09.2006

  Informacja w sprawie raportu o oddziaływaniu na środowisko zbiornika na popioły lotne na linii przemiału cementu nr 3, planowanej do realizacji w cementowni w Bielawach

  Wprowadził/a: Migracja danych BIP, dnia 2009-12-05 16:18:57
 • OBWIESZCZENIE 30.08.2006

  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

  Wprowadził/a: Migracja danych BIP, dnia 2009-12-05 16:15:55
 • INFORMACJA 25.08.2006

  Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Fundacja Polonia oraz Instytut Zarządzania Sp. z o.o. w dniach 16-18 września 2006 roku organizują w Toruniu 'XII Światową Konferencję Gospodarczą Polonii' ...

  Wprowadził/a: Migracja danych BIP, dnia 2009-12-05 16:06:23
 • INFORMACJA 03.08.2006

  Informacja w sprawie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Nr 02/2006/Gastel - rozbudowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej planowanej na terenie działki nr 108 w Barcinie, gm. Barcin

  Wprowadził/a: Migracja danych BIP, dnia 2009-12-05 16:04:04
 • INFORMACJA 02.08.2006

  Informacja w sprawie raportu o oddziaływaniu na środowisko Wytwórni Mas Bitumicznych w Bielawach, planowanej do budowy na terenie działki nr 54/28 w obrębie Bielawy gm. Barcin

  Wprowadził/a: Migracja danych BIP, dnia 2009-12-05 16:03:01
 • INFORMACJA 24.07.2006

  Burmistrz Barcina informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresach upowszechniania kultury fizycznej i sportu do finansowego wsparcia ...

  Wprowadził/a: Migracja danych BIP, dnia 2009-12-05 16:01:31
 • INFORMACJA 11.07.2006

  Burmistrz Barcina informuje, że w dniu 7 lipca 2006 roku zostały przyznane nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe

  Wprowadził/a: Migracja danych BIP, dnia 2009-12-05 16:00:01
 • INFORMACJA 03.07.2006

  Informacja w sprawie raportu o oddziaływaniu na środowisko Stacji Bazowej Sieci Telefonii Komórkowej PLUS ' BT 4 4145 Barcin' obręb Barcin, gm. Barcin, pow. Żniński, woj. kujawsko-pomorskie

  Wprowadził/a: Migracja danych BIP, dnia 2009-12-05 15:59:08
 • OGŁOSZENIE 13.06.2006

  Burmistrz Barcina ogłasza konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

  Autor przygotowujący dane: Tomasz Wrzesiński, dnia 2009-12-05 15:57:31
 • OGŁOSZENIE 08.06.2006

  Ogłoszenie o dyżurze Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Barcinie

  Wprowadził/a: Migracja danych BIP, dnia 2009-12-05 15:56:56
 • INFORMACJA 25.05.2006

  Informacja o dniu wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Barcinie

  Wprowadził/a: Migracja danych BIP, dnia 2009-12-05 15:56:23
 • INFORMACJA 25.05.2006

  Informacja w sprawie raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia: zmiana sposobu użytkowania budynku inwestorskiego do chowu drobiu na królikarnię - chów królików brojlerowych na terenie działki nr 343 w m. Barcin

  Wprowadził/a: Migracja danych BIP, dnia 2009-12-05 15:54:00
 • OGŁOSZENIE 10.05.2006

  Ogłoszenie o wynikach wstępnej selekcji na stanowisko ds. budownictwa

  Wprowadził/a: Migracja danych BIP, dnia 2009-12-05 15:48:42
 • OGŁOSZENIE 10.05.2006

  Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko ds. budownictwa

  Wprowadził/a: Migracja danych BIP, dnia 2009-12-05 15:47:36
 • OGŁOSZENIE 20.04.2006

  Burmistrz Barcina ogłasza konkurs na stanowisko ds. budownictwa

  Wprowadził/a: Migracja danych BIP, dnia 2009-12-05 15:46:36
 • INFORMACJA 07.04.2006

  Informacja w sprawie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: budowa silosu popiołów lotnych wraz z układem transportu popiołów do młynów cementu w cementowni w Bielawach na terenie działek 127/8 i 124 w Sadłogoszczy

  Wprowadził/a: Migracja danych BIP, dnia 2009-12-05 15:45:09
Strony:
 1. Aktualna strona: 1
 2. 2 strona
 3. następna strona
 4. ostatnia strona

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 750068

Nawigacja pomocnicza