Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Aktualności » Archiwum » 2005
Menu

Lista artykułów

 • OGŁOSZENIE 30.12.2005


  Burmistrz Barcina ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresach: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ochrony i promocji zdrowia

  Autor przygotowujący dane: Jarosław Drozdowski, dnia 2009-11-29 21:00:55
 • OGŁOSZENIE 29.12.2005

  Ogłoszenie o wynikach wstępnej selekcji na stanowisko głównego księgowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Barcinie

  Autor przygotowujący dane: Dorota Dokładna, dnia 2009-11-29 20:41:13
 • OGŁOSZENIE 14.12.2005

  Burmistrz Barcina ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Barcinie

  Autor przygotowujący dane: Tomasz Wrzesiński , dnia 2009-11-29 20:06:28
 • INFORMACJA 08.12.2005


  Informacja w sprawie przedsięwzięcia dot. linii przemiału mączki wapiennej na terenie MOWAP Sp. z o.o. w miejscowości Wapienno

  Autor przygotowujący dane: Eliza Graczyk, dnia 2009-11-29 20:05:25
 • OGŁOSZENIE 01.12.2005

  Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego

  Autor przygotowujący dane: Dorota Dokładna, dnia 2009-11-29 20:03:22
 • INFORMACJA 01.12.2005

  Informacja w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej BT 42531 w miejscowości Piechcin

  Autor przygotowujący dane: Eliza Graczyk, dnia 2009-11-29 19:56:42
 • OGŁOSZENIE 09.11.2005


  Ogłoszenie o wynikach wstępnej selekcji na stanowisko ds. inwestycji komunalych

  Autor przygotowujący dane: Aurelia Molenda, dnia 2009-11-29 19:55:26
 • OGŁOSZENIE 09.11.2005

  Ogłoszenie o wynikach wstępnej selekcji na stanowisko ds. księgowości budżetowej

  Autor przygotowujący dane: Aurelia Molenda, dnia 2009-11-29 19:53:10
 • Ogłoszenie 21.10.2005

  Burmistrz Barcina ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - stanowisko ds. księgowości

  Autor przygotowujący dane: Aurelia Molenda, dnia 2009-11-29 19:49:07
 • Ogłoszenie 12.10.2005

  Burmistrz Barcina ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - stanowisko ds. inwestycji komunalnych

  Autor przygotowujący dane: Aurelia Molenda, dnia 2009-11-29 19:46:55
 • Porozumienie 29.09.2005

  Porozumienie w sprawie współdziałania międzygminnego dotyczące budowy i eksploatacji systemu kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie Gminy Pakość i Gminy Barcin, eksploatacji oczyszczalni ścieków, położonej w m. Sadłogoszcz, gm. Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Wojciech Michalski, dnia 2009-11-29 19:45:58
 • INFORMACJA 30.08.2005

  Informacja w sprawie publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu RP

  Autor przygotowujący dane: Grażyna Szafrańska, dnia 2009-11-29 19:40:03
 • OGŁOSZENIE 29.06.2005

  Ogłoszenie o wyborze ofert na realizację programu zapobiegania chorobom zakaźnym wieku dziecięcego

  Autor przygotowujący dane: Krystyna Błaszak, dnia 2009-11-29 19:38:59
 • INFORMACJA 07.06.2005

  Informacja o rozpoczęciu działalności Centrum Integracji Społecznej w Barcinie

  Autor przygotowujący dane: Przemysław Kawczyński , dnia 2009-11-29 19:34:19
 • OGŁOSZENIE 20.05.2005

  Ogłoszenie o konkursie ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację świadczeń zrdowotnych - programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy

  Autor przygotowujący dane: Krystyna Błaszak, dnia 2009-11-29 19:22:13
 • OGŁOSZENIE 12.05.2005

  Konkurs ofert na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barcinie na 2005 rok

  Autor przygotowujący dane: Krystyna Błaszak, dnia 2009-11-29 19:15:05
 • INFORMACJA 27.04.2005

  Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

  Autor przygotowujący dane: Jarosław Drozdowski, dnia 2009-11-29 19:05:55
 • OGŁOSZENIE 04.03.2005

  Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

  Autor przygotowujący dane: Jarosław Drozdowski, dnia 2009-11-29 19:05:06
 • INFORMACJA 31.01.2005

  Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresach upowszechniania kultury fizycznej i sportu; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; ochrony i promocji zdrowia

  Autor przygotowujący dane: Jarosław Drozdowski, dnia 2009-11-29 19:01:03

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 750065

Nawigacja pomocnicza