Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Aktualności » Archiwum » 2016
Menu

Lista artykułów

 • Informacja o konsultacjach

  projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Barcin na lata 2016 – 2023, oraz projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

  Autor przygotowujący dane: Justyna Lewandowska, dnia 2016-05-06 12:15:30
 • Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

  XIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie odbędzie się w dniu 6 maja 2016 r. godz. 13.00, s. nr 6 Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9

  Autor przygotowujący dane: Anna Bartkowiak, dnia 2016-04-29 13:04:50
 • Obwieszczenie Burmistrza Barcina

  w sprawie przeprowadzonia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Barcin na lata 2016-2023 oraz projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

  Autor przygotowujący dane: Justyna Lewandowska, dnia 2016-04-29 08:48:51
 • Zakup i dostawa drzew

  Gmina Barcin zaprasza do złożenia ofert na zakup i dostawę 146 drzew na potrzeby zagospodarowania terenu zieleni wzdłuż ciągów pieszo-jezdnych przy ul. Jakuba Wojciechowskiego i ul. Pakoskiej w Barcinie

  Autor przygotowujący dane: Krzysztof Nowakowski, dnia 2016-04-29 08:43:43
 • Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

  XVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00 w sali nr 6 Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9

  Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa, dnia 2016-04-20 11:08:31
 • Obwieszczenie Burmistrza Barcina z dnia 8 kwietnia 2016 r.

  dot. przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu poznania opinii mieszkańców o projektach statutów sołectw.

  Autor przygotowujący dane: Anna Bartkowiak , dnia 2016-04-12 10:37:02
 • Informacja podsumowująca

  z konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

  Autor przygotowujący dane: Justyna Lewandowska, dnia 2016-04-04 14:15:20
 • Ogłoszenie o wynikach konsultacji

  o przystąpieniu do „Metropoli Bydgoszcz".

  Autor przygotowujący dane: Jarosław Drozdowski , dnia 2016-03-21 14:50:08
 • Porządek obrad posiedzenia Gminnej Rady Seniorów

  w dniu 30 marca 2016 r. godz. 11:00

  Autor przygotowujący dane: Anna Bartkowiak, dnia 2016-03-21 10:45:24
 • Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

  XVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie odbędzie się w dniu 31 marca 2016 r. o godz. 10.00 w sali nr 6 Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9

  Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa, dnia 2016-03-21 10:33:22
 • Obwieszczenie Burmistrza Barcina z dnia 19 lutego 2016 r.

  Dot. konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Justyna Lewandowska , dnia 2016-02-19 11:28:30
 • Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

  XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie odbędzie się w dniu 25 lutego 2016 r. o godz. 10.00 w sali nr 6 Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9

  Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa, dnia 2016-02-12 13:04:36
 • Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

  XV sesja Rady Miejskiej w Barcinie odbędzie się w dniu 28 stycznia 2016 r. o godz. 10.00, w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie przy ulicy Ludowego Wojska Polskiego 4a.

  Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa, dnia 2016-01-20 10:25:46
 • Obwieszczenie Burmistrza Barcina

  w sprawie opracowanej aktualizacji "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Barcin".

  Autor przygotowujący dane: Karolina Łangowska, dnia 2016-01-18 08:31:45
 • Zaproszenie na spotkanie informacyjne

  dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej dla: Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn. : „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza - Łabiszyn - Barcin - Mogilno - Wylatowo w km 0+069 - 53+814"

  Autor przygotowujący dane: Karolina Orzechowska, dnia 2016-01-11 14:35:56
 • Utylizacja azbestu

  Dofinansowanie 2016

  Autor przygotowujący dane: Krzysztof Nowakowski , dnia 2016-01-11 11:15:27
 • Gminne Centrum Informacji i Wsparcia dla Inicjatyw Gospodarczych

  Burmistrz Barcina poszukuje osoby, która podejmie się organizacji i prowadzenia Gminnego centrum informacji i wsparcia dla inicjatyw gospodarczych.

  Autor przygotowujący dane: Waldemar Dolata, dnia 2016-01-08 09:26:25
Strony:
 1. pierwsza strona
 2. poprzednia strona
 3. 1 strona
 4. Aktualna strona: 2
 5. ostatnia strona

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 686608

Nawigacja pomocnicza