Przejdź do treści
Menu

Lista artykułów

 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na terenie działek ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2013-12-19 14:28:11
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu terenu przy stanicy żeglarskiej „NEPTUN" w Barcinie, ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2013-12-11 14:17:53
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie zalicznikowej sieci linii kablowej na terenie ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2013-12-04 14:05:59
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku remizy OSP wraz z budową zjazdu z drogi gminnej oraz zagospodarowaniem terenu ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2013-11-15 12:15:20
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

  w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zalicznikowej sieci linii kablowej ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2013-10-29 13:58:58
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

  w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicznego ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2013-10-24 14:03:51
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

  w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu terenu przy stanicy żeglarskiej „NEPTUN" w Barcinie ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2013-10-16 12:19:38
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej ciśnieniowej wraz z budową studni głębinowej na terenie działek nr 4/34, 15/2, 15/3, 34, 43, 59/17, 114, 115, 252 w miejscowości Piechcin, gm. Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2013-10-02 14:43:46
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej ciśnieniowej wraz z obudową studni głębinowej na terenie ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2013-08-21 14:48:26
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na poszerzeniu ulicy Jakuba Wojciechowskiego na terenie działek nr 81/42, 81/37, 80/30 ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2013-08-12 13:56:40
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji ulicy Kościelnej t.j. budowie ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2013-08-07 14:17:31
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie chodnika na terenie działki nr 110, 96, 81/31, 105/3, wzdłuż ul. Lotników i Dworcowej w Barcinie.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2013-08-06 16:03:53
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

  w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej ciśnieniowej ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2013-08-01 14:22:37
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na poszerzeniu ulicy Jakuba Wojciechowskiego na terenie działek nr 81/42, 81/37, 80/30 ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2013-07-02 14:00:13
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na ulepszeniu ulicy Kościelnej w Barcinie ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2013-06-10 14:56:46
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie chodnika na terenie działki nr 110, 96, 81/31, 105/3 obręb ewidencyjny IV miasta Barcin

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2013-06-10 14:55:05
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

  o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na poszerzeniu ulicy Jakuba Wojciechowskiego ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2013-06-10 14:52:17

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 751148

Nawigacja pomocnicza