Przejdź do treści
Menu

Lista artykułów

 • Ogłoszenie Burmistrza Barcina

  o przyjęciu przez Radę Miejską w Barcinie z dnia 27 marca 2018 r. uchwały Nr XXXIX/355/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 19/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Piechcin, gm. Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2018-03-30 12:25:23
 • Ogłoszenie Burmistrza Barcina

  o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 19/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Piechcin, gm. Barcin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2017-12-14 15:22:51
 • Ogłoszenie Burmistrza Barcina

  o przyjęciu przez Radę Miejską w Barcinie dnia 24 listopada 2017 r. uchwały Nr XXXV/320/2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 153/136 położonej przy ulicy Pakoskiej w Barcinie.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2017-12-05 15:10:24
 • Ogłoszenie Burmistrza Barcina

  o przyjęciu przez Radę Miejską w Barcinie dnia 22 września 2017 r. uchwały Nr XXXIII/291/2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bielawy, w południowej części Zwałowiska Zewnętrznego Bielawy, gm. Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2017-09-25 15:00:04
 • Ogłoszenie Burmistrza Barcina

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Pakość - GPZ Żnin na terenie gminy Barcin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2017-09-14 14:11:45
 • Ogłoszenie Burmistrza Barcina

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 153/136 położonej przy ulicy Pakoskiej w Barcinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2017-09-14 14:10:39
 • Burmistrz Barcina informuje

  o przyjęciu przez Radę Miejską w Barcinie dnia 30 sierpnia 2017 r. uchwały Nr XXXII/283/2017 w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 27/7 oraz terenu działki nr 27/8 obręb ewidencyjny Krotoszyn, gm. Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2017-09-04 14:35:08
 • Ogłoszenie Burmistrza Barcina (12.07.2017)

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bielawy, w południowej części Zwałowiska Zewnętrznego Bielawy, gm. Barcin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2017-07-12 14:20:05
 • Obwieszczenie (RPO.6722.2.2017.BU z dn. 05.07.2017 r.)

  o przystąpieniu do sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 153/136 położonej przy ulicy Pakoskiej w Barcinie.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2017-07-05 14:10:34
 • Ogłoszenie Burmistrza Barcina

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 27/7 oraz terenu działki nr 27/8 obręb ewidencyjny Krotoszyn, gm. Barcin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2017-05-18 14:49:13
 • Ogłoszenie Burmistrza Barcina (16.05.2017)

  dot. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Krotoszyn oraz Sadłogoszcz, gm. Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2017-05-16 16:26:39
 • Ogłoszenie (16.05.2017)

  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Krotoszyn oraz Sadłogoszcz, gm. Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2017-05-16 16:20:51
 • Obwieszczenie (RPO.6722.3.2016.BU z dn. 25.10.2016 r.)

  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 153/136 położonego w obrębie ewidencyjnym IV miasta Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2016-10-25 15:34:50
 • Ogłoszenie (29.06.2016)

  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 27/7 oraz terenu działki nr 27/8 obręb ewidencyjny Krotoszyn, gm. Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Monika Cierpisz, dnia 2016-06-29 14:42:37
 • Burmistrz Barcina informuje

  o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bielawy, w południowej części Zwałowiska Zewnętrznego Bielawy, gm. Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2016-03-07 14:11:24
 • Ogłoszenie (07.03.2016)

  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bielawy, w południowej części Zwałowiska Zewnętrznego Bielawy, gm. Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz , dnia 2016-03-07 14:05:44
 • Ogłoszenie (15.02.2016)

  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 19/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Piechcin, gm. Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2016-02-15 12:08:13
 • Obwieszczenie (RPO.6722.3.2013.BU z dn. 04.09.2015 r.)

  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bielawy I" w miejscowości Bielawy i Szeroki Kamień, gmina Barcin, dla którego ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2015-09-04 12:38:31
 • Obwieszczenie (RPO.6722.1.2013.BU z dn. 04.09.2015 r.)

  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bielawy I" w południowej części terenu górniczego, gmina Barcin, dla którego ...

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2015-09-04 12:37:42
 • Obwieszczenie

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bielawy I" obszaru działki nr 203/14 położonej w miejscowości Wapienno, gmina Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz, dnia 2015-05-20 14:08:18
Strony:
 1. Aktualna strona: 1
 2. 2 strona
 3. następna strona
 4. ostatnia strona

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 747822

Nawigacja pomocnicza