Przejdź do treści
Menu

Lista artykułów

  • Otwarty konkurs ofert - kultura fizyczna

    Burmistrz Barcina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.

    Autor przygotowujący dane: Jarosław Drozdowski, dnia 2013-11-21 10:04:57
  • Burmistrz Barcina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

    w następujących zakresach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

    Autor przygotowujący dane: Jarosław Drozdowski, dnia 2013-01-09 08:14:20

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 748261

Nawigacja pomocnicza