Przejdź do treści
Menu

Lista artykułów

 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 26 listopada 2012 r.

  o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Barcinie zarządzonych na dzień 25 listopada 2012 r.

  Autor przygotowujący dane: Tomasz Wrzesiński, dnia 2012-11-28 08:16:07
 • Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Barcinie

  w sprawie: zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Barcinie zarządzonych na dzień 25 listopada 2012 r.

  Autor przygotowujący dane: Marlena Czerwiak, dnia 2012-11-15 08:48:16
 • Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Barcinie

  w sprawie: ustalenia zasad kontroli poprawności karty do głosowania i jej druku w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Barcinie zarządzonych na dzień 25 listopada 2012 r.

  Autor przygotowujący dane: Marlena Czerwiak, dnia 2012-11-15 08:46:18
 • Zawiadomienie Burmistrza Barcina

  o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Barcinie.

  Autor przygotowujący dane: Ewa Chęś, dnia 2012-11-12 15:01:04
 • Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Barcinie

  w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych.

  Autor przygotowujący dane: Marlena Czerwiak, dnia 2012-11-12 14:37:11
 • Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Barcinie

  w sprawie zarządzenia druku obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego Rady Miejskiej w Barcinie w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 25 listopada 2012 r.

  Autor przygotowujący dane: Grzegorz Smoliński, dnia 2012-11-07 14:53:03
 • Obwieszczenie Burmistrza Barcina z dnia 31 października 2012 r.

  Podaje się do publicznej wiadomości informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Barcinie w okręgu wyborczym nr 3 zarządzonych na dzień 25 listopada 2012 r.

  Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa, dnia 2012-11-02 12:48:03
 • Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Barcinie

  z dnia 2 listopada 2012 roku o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Barcinie zarządzonych na dzień 25 listopada 2012 roku.

  Autor przygotowujący dane: Grzegorz Smoliński, dnia 2012-11-02 12:46:01
 • Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Barcinie

  z dnia 29 października 2012 roku o miejscu i czasie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 3 w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Barcinie zarządzonych na dzień 25 listopada 2012 r.

  Autor przygotowujący dane: Grzegorz Smoliński, dnia 2012-10-30 13:59:06
 • Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Barcinie

  z dnia 29 października 2012 roku o miejscu i czasie posiedzeń i pełnieniu dyżurów przez członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Barcinie do dnia ogłoszenia wyników głosowanie.

  Autor przygotowujący dane: Grzegorz Smoliński, dnia 2012-10-30 13:52:12
 • Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Barcinie

  w sprawie podania do wiadomości publicznej składu komisji, terminu i miejsca przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Barcinie zarządzonych na dzień 25 listopada 2012 r.

  Autor przygotowujący dane: Grzegorz Smoliński, dnia 2012-10-19 09:13:37
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 11 października 2012 roku

  o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Barcinie.

  Autor przygotowujący dane: Tomasz Wrzesiński, dnia 2012-10-16 07:08:47
 • Obwieszczenie Burmistrza Barcina z dnia 1 października 2012 r.

  w sprawie granic okręgu wyborczego oraz siedziby Miejskiej Komisji Wyborczej właściwej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Barcinie

  Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa, dnia 2012-10-02 15:09:06
 • Zarządzenie Burmistrza Barcina Nr 126/12 z dnia 25 września 2012 r.

  w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Barcinie zarządzonych na dzień 25 listopada 2012 r.

  Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa, dnia 2012-10-02 15:00:07
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 18 września 2012 roku

  o sposobie zgłaszania kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Barcinie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Barcinie zarządzonych na dzień 25 listopada 2012 r.

  Autor przygotowujący dane: Tomasz Wrzesiński, dnia 2012-09-21 13:27:22
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 18 września 2012 roku

  o miejscu i czasie przyjmowania przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Barcinie zarządzonych na dzień 25 listopada 2012 r.

  Autor przygotowujący dane: Tomasz Wrzesiński, dnia 2012-09-21 13:24:58
 • Obwieszczenie Wojewodu Kujawsko Pomorskiego z dnia 13 września 2012 roku

  w sprawie Wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Barcinie

  Autor przygotowujący dane: Tomasz Wrzesiński, dnia 2012-09-21 13:20:28

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 748261

Nawigacja pomocnicza