Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Wybory i referenda - archiwum » Wybory samorządowe » Wybory samorządowe » 2010 » Obwieszczenia, informacje i zarządzenia
Menu

Lista artykułów

 • Kalendarz wyborczy

  Wprowadził/a: Marek Przybysz, dnia 2010-09-22 15:26:47
 • Obwieszczenie

  Burmistrz Barcina zawiadamia, że został sporządzony spis wyborców dla potrzeb wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów na Burmistrza Barcina, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

  Autor przygotowujący dane: Ewa Chęś, dnia 2010-11-08 08:09:59
 • Wniosek o udpstępnienie spisu wyborców

  Na podstawie art. 36 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw każdy może wnieść do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) reklamację na nieprawidłowości w spisie wyborców, a w szczególności: w sprawie pominięcia wyborcy w spisie, wpisania do spisu osoby, która nie ma prawa wybierania, niewłaściwych danych o osobach wpisanych do spisu wyborców.

  Autor przygotowujący dane: Ewa Chęś, dnia 2010-11-08 08:19:13
 • Obwieszczenie

  Podaje sie do publicznej wiadomosci informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarzadzonych na dzien 21 listopada 2010 r.

  Wprowadził/a: Marek Przybysz, dnia 2010-11-03 10:22:43
 • Informacja

  o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych.

  Wprowadził/a: Marek Przybysz, dnia 2010-11-02 10:49:41
 • Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika

  W związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 r., Burmistrz Barcina informuje, że przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) umożliwiają ustanowienie pełnomocnika, który w imieniu wyborcy odda głos w wyborach.

  Wprowadził/a: Marek Przybysz, dnia 2010-10-29 15:05:35
 • Obwieszczenie Starosty Żnińskiego z dnia 1 października 2010 r.

  w sprawie numerów i granic okręgów wyborczych w Powiecie Żnińskim oraz liczbie wybieranych radnych w danym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

  Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa, dnia 2010-10-04 10:17:18
 • Obwieszczenie Burmistrza Barcina z dnia 1 października 2010 r.

  w sprawie numerów i granic okręgów wyborczych w Gminie Barcin oraz liczbie wybieranych radnych w danym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

  Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa, dnia 2010-10-04 10:06:51
 • Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 października 2010 r.

  w sprawie numerów i granic okręgów wyborczych w Województwie Kujawsko-Pomorskim oraz liczbie wybieranych radnych w danym okręgu wyborczym w wyborach do sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

  Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa, dnia 2010-10-04 10:24:03

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 752832

Nawigacja pomocnicza