Przejdź do treści
Menu

Lista artykułów

 • Spis wyborców

  W dniach od 7 czerwca do 18 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Barcinie będzie możliwość wglądu do spisu wyborców Gminy Barcin.

  Wprowadził/a: Tomasz Wrzesiński, dnia 2010-05-11 08:11:40
 • Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

  Wyborcy czasowo przebywający na terenie Gminy Barcin, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu, powinni do 10 czerwca br. złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

  Wprowadził/a: Tomasz Wrzesiński, dnia 2010-05-11 08:54:46
 • Dopisanie do spisu wyborców poprzez portal ePUAP

  Zespół Prawny i Organizacji Wyborów Krajowego Biura Wyborczego przy współpracy z Centrum Projektów Informatycznych MSWiA opracował usługę dopisania do spisu wyborców poprzez portal ePUAP

  Wprowadził/a: Tomasz Wrzesiński, dnia 2010-06-04 14:57:29
 • Zaświadczenie o prawie do głosowania

  Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

  Wprowadził/a: Tomasz Wrzesiński, dnia 2010-05-11 09:17:08
 • Wyborcy niepełnosprawni

  W celu umożliwienia wszystkim mieszkańcom udziału w głosowaniu, na terenie Gminy Barcin wyznaczone zostały lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

  Wprowadził/a: Tomasz Wrzesiński, dnia 2010-05-11 08:30:31
 • Informacje dodatkowe

  Wszelkie informacje na temat spisu osób uprawnionych, składania wniosków o dopisanie do spisu lub wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania oraz o sposobach głosowania udzielane są w Urzędzie Miejskim w Barcinie ...

  Wprowadził/a: Tomasz Wrzesiński, dnia 2010-05-11 08:39:44

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 748261

Nawigacja pomocnicza