Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Aktualności
Menu

Lista artykułów

 • Konsultacje programu współpracy

  Burmistrz Barcina zarządził przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Barcin z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi na 2019 rok.

  Autor przygotowujący dane: Jarosław Drozdowski, dnia 2018-10-16 07:52:39
 • Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

  XLV sesja Rady Miejskiej w Barcinie odbędzie się w dniu 12 października 2018 r. o godz. 10.00 w sali nr 6 Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9

  Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa, dnia 2018-10-02 08:48:23
 • Burmistrz Barcina ogłasza wyniki konkursu ofert

  na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.” Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Barcin po 65 roku życia”.

  Autor przygotowujący dane: Krystyna Błaszak, dnia 2018-09-20 09:28:40
 • Informacja

  o zasadach zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w gminie Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Monika Malinowska, dnia 2018-09-18 13:50:16
 • Obwieszczenie Burmistrza Barcina

  o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Barcin”.

  Autor przygotowujący dane: Karolina Łangowska, dnia 2018-09-17 14:29:24
 • Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym

  wchodzącym w skład gminnego zasobu mieszkaniowego.

  Autor przygotowujący dane: Mirosław Siuda, dnia 2018-09-17 14:17:36
 • Burmistrz Barcina ogłasza konkurs ofert

  na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pod nazwą "Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie, dla mieszkańców gminy Barcin po 65 roku życia".

  Autor przygotowujący dane: Krystyna Błaszak, dnia 2018-09-12 13:42:19
 • Wybory uzupełniające do Młodzieżowej Rady Gminy Barcin

  Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz § 23 ust. 1, 2 i 4 w związku z § 29 ust. 3 statutu Młodzieżowej Rady Gminy Barcin, w wyniku wygaśnięcia mandatów 2 radnych Młodzieżowej Rady Gminy Barcin, zachodzi konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr 3 tj. Liceum Ogólnokształcącym w Barcinie.

  Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa, dnia 2018-09-10 11:30:32
 • Informacja o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych

  Burmistrz Barcina informuje o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Barcin, położonych w obrębie ewidencyjnym Wolice ...

  Autor przygotowujący dane: Krzysztof Nowakowski, dnia 2018-09-10 11:13:43
 • Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

  XLIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie odbędzie się w dniu 14 września 2018 r. o godz. 10.00 w sali nr 6 Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9

  Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa, dnia 2018-09-06 13:36:11
 • Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

  XLIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00 w sali nr 6 Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9

  Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa, dnia 2018-08-13 14:40:01
 • Informacja dot. skrócenia czasu pracy pracownikom Urzędu Miejskiego w Barcinie

  Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 i 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994; Dz. U. z 2018r., poz. 1000; Dz. U. z 2018r., poz. 1349) oraz ...

  Autor przygotowujący dane: Szymon Kozłowski, dnia 2018-08-09 10:16:04
 • Komunikat Nr 12/W/2018 oraz Decyzja Nr 139/18 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie

  w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Mamlicz, gm. Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Tadeusz Kosiara (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie), dnia 2018-08-03 08:49:10
 • Informacja dot. skrócenia czasu pracy pracownikom Urzędu Miejskiego w Barcinie

  Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 i 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
  o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994; Dz. U. z 2018r., poz. 1000; Dz. U. z 2018r., poz. 1349) oraz ...

  Autor przygotowujący dane: Szymon Kozłowski, dnia 2018-08-02 13:52:25
 • Informacja dot. ujęcia wody w miejscowości Mamlicz

  PPU "WODBAR" Sp. z o.o. informuje, że rutynowe badanie jakości wody przeprowadzane na zlecenie Spółki wykazało śladowe ilości bakterii e coli na ujęciu wody w miejscowości Mamlicz. Badania nie wykazały żadnej obecności bakterii w sieci wodociągowej zaopatrywanej z tego ujęcia. O powyższym fakcie poinformowane zostały służby sanitarne.

  Autor przygotowujący dane: Henryk Popławski (Wodbar), dnia 2018-08-01 08:39:05
 • Komunikat Burmistrza Barcina

  W związku z zakończeniem prac porządkujących zdewastowane grunty leśne po przejściu ubiegłorocznej nawałnicy, Gmina Barcin jako właściciel lasów odwołuje zakaz wstępu na teren lasów wprowadzony dnia 16.08.2017 r.

  Autor przygotowujący dane: Monika Lakota, dnia 2018-07-12 13:13:09
 • Informacja dot. suszy

  Z uwagi na wystąpienie niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - suszy na terenie Gminy Barcin informuję, że istnieje możliwość składania przez właścicieli gospodarstw rolnych położonych na terenie Gminy Barcin wniosków dotyczących oszacowania zakresu i wysokości szkód powstałych wskutek suszy.

  Autor przygotowujący dane: Ilona Żelek, dnia 2018-06-26 11:02:47
 • Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

  XLII sesja Rady Miejskiej w Barcinie odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w sali nr 6 Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9

  Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa, dnia 2018-06-15 11:59:50
 • Komunikat

  Burmistrz Barcina zaprasza mieszkańców Barcina i Piechcina do zgłaszania swoich kandydatur na członków zespołu ds. budżetu obywatelskiego.

  Autor przygotowujący dane: Justyna Lewandowska, dnia 2018-06-08 12:49:39
 • Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

  XLI sesja Rady Miejskiej w Barcinie odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w sali nr 6 Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9

  Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa, dnia 2018-05-28 07:28:09
Strony:
 1. Aktualna strona: 1
 2. 2 strona
 3. następna strona
 4. ostatnia strona

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 750065

Nawigacja pomocnicza