Przejdź do treści
Menu

Podatek od środków transportowych

Górne granice stawek kwotowych podatku od środków transportowych ogłasza minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Stawki te corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych. Na rok 2009 górne stawki wzrosły o 4,2% w stosunku do górnych stawek obowiązujących w bieżącym roku i zostały zapisane w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 roku (M.P. z 2008r. Nr 59, poz. 531).

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy została upoważniona do określenia stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na obszarze gminy. Rada gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek w podatku od środków transportowych oraz może wprowadzić zwolnienia przedmiotowe.

Uchwała podatkowa:
Aby przejść do Uchwały Nr XXIX/272/2008 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych - wybierz odnośnik z powiązanych artykułów.


Załącznik do Uchwały podatkowej:

Deklaracja na podatek od środkow transportowych (DT-1)

Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1A)

Powiązane artykuły:


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Arleta Zaśnik

Wprowadził/a: Migracja danych BIP

Data udostępnienia: 2009-11-30 10:30:58

Ostatnia aktualizacja: 2010-02-23 09:01:00

Liczba wyświetleń: 2306

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Podatek od środków transportowych [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-23 09:01:00
2 Podatek od środków transportowych [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-23 08:41:14
3 Podatek od środków transportowych [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-23 08:30:42

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740870

Nawigacja pomocnicza