Przejdź do treści
Menu

Podatek od posiadania psów

Podatek od posiadania psów

 

Górne granice stawek kwotowych podatku od posiadania psów ogłasza minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Stawki te corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy. Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 13 października 2006 roku (M.P. z 2006r. Nr 72, poz. 724) wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2006 roku wyniósł 0,9%.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, Rada Gminy została upoważniona do ustalania stawek oraz zwolnień w podatku od posiadania psów, terminów płatności oraz zasad jego poboru.


Uchwałą podatkowa:
 
Uchwała Nr III/12/06 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 grudnia 2006 roku
w sprawie: wysokości stawek podatku od posiadania psów, zwolnień w tym podatku, terminów płatności i sposobu poboru 


Karta usługi:
 
Karta usługi Nr 48
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne


Informacje o artykule

Wprowadził/a: Migracja danych BIP

Data udostępnienia: 2009-11-30 10:29:47

Liczba wyświetleń: 2509

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 739775

Nawigacja pomocnicza