Przejdź do treści
Menu

Podatek leśny

Podatek leśny

 

Wszystkie niezbędne informacje w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego oraz informację i deklarację na podatek leśny zawiera Uchwała Nr XXVII/157/04 z dnia 2 grudnia 2004 roku wraz załącznikami, która jest obowiązującą na rok 2007.


Uchwała podatkowa:

Uchwała Nr XXVII/157/04 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 2 grudnia 2004 roku
w sprawie: określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego


Karty usług:

Karta usługi Nr 43
Wydanie decyzji o umorzeniu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych

Karta usługi Nr 44
Wydanie decyzji odroczeniu lub rozłożeniu na raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych

Karta usługi Nr 45
Wydanie decyzji o umorzeniu zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego dla osób fizycznych

Karta usługi Nr 46
Wydanie decyzji o rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego dla osób fizycznych

Karta usługi Nr 47
Wydanie decyzji o odroczeniu terminu płatności podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego dla osób fizycznych

Karta usługi Nr 55
Wydawanie decyzji wymiarowej na podatek leśny oraz decyzji zmieniającej wymiar podatku leśnego


Informacje o artykule

Wprowadził/a: Migracja danych BIP

Data udostępnienia: 2009-11-30 09:55:54

Liczba wyświetleń: 2079

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 741148

Nawigacja pomocnicza