Przejdź do treści
Menu

Podatek rolny

Podatek rolny

 

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, Rada Gminy została upoważniona do obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku została ogłoszona komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 r. (M.P. z 23 października 2007r. Nr 77, poz. 831). Cena ta wynosi  58,29 zł /1q

 

Uchwała podatkowa:


Uchwała Nr XIV/103/07 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Załączniki do Uchwały podatkowej:
Załącznik Nr 5 - Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1)
Załącznik Nr 6 - Deklaracja na podatek rolny (DR-1)
Załącznik Nr 7 - Dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1A)
Załącznik Nr 8 - Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1B)

 

Karty usług:
 
Karta usługi Nr 44
Wydanie decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych oraz odroczeniu, rozłożeniu na raty  podatku rolnego
, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych od osób prawnych

Karta usługi Nr 46
Wydanie decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych oraz rozłożeniu na raty, odroczeniu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych dla osób fizycznych
 
Karta usługi Nr 54
Wydawanie decyzji wymiarowej na podatek rolny oraz decyzji zmieniającej wymiar podatku rolnego


Informacje o artykule

Wprowadził/a: Migracja danych BIP

Data udostępnienia: 2009-11-30 09:43:18

Liczba wyświetleń: 2179

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 739775

Nawigacja pomocnicza