Przejdź do treści
Menu

Podatek rolny

Podatek rolny

 

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, rada gminy została upoważniona do obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku została ogłoszona komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 r. (M.P. z 2006r. Nr 74, poz. 745). Cena ta wynosi  35,52 zł /1q.

Załącznik do projektu uchwały przedstawia ceny żyta ogłoszone przez Prezesa GUS i ceny przyjęte przez Radę Miejską w latach 2003-2006.Uchwała podatkowa:

Uchwała Nr III/11/06 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 grudnia 2006 roku
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta niezbędnej do naliczenia podatku rolnegoKarty usług:

Karta usługi Nr 43
Wydanie decyzji o umorzeniu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych

Karta usługi Nr 44
Wydanie decyzji odroczeniu lub rozłożeniu na raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych

Karta usługi Nr 45
Wydanie decyzji o umorzeniu zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego dla osób fizycznych

Karta usługi Nr 46
Wydanie decyzji o rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego dla osób fizycznych

Karta usługi Nr 47
Wydanie decyzji o odroczeniu terminu płatności podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego dla osób fizycznych

Karta usługi Nr 54
Wydawanie decyzji wymiarowej na podatek rolny oraz decyzji zmieniającej wymiar podatku rolnego


Informacje o artykule

Wprowadził/a: Migracja danych BIP

Data udostępnienia: 2009-11-30 09:42:20

Liczba wyświetleń: 2193

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 739775

Nawigacja pomocnicza