Przejdź do treści
Menu

Podatek rolny

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) w myśl którego rada gminy została uprawniona do obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku została ogłoszona komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  z dnia 17 października 2008 r. (M.P. Nr 81, poz. 717). Cena ta wynosi 55,80 zł/q

Uchwała podatkowa:
Aby przejść do Uchwały nr XXIX/273/2008 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 listopada 2008 roku
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego - wybierz odnośnik z powiązanych artykułów.

Załączniki do Uchwały podatkowej:
Załącznik Nr 5 - Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1)
Załącznik Nr 6 - Deklaracja na podatek rolny (DR-1)
Załącznik Nr 7 - Dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1A)
Załącznik Nr 8 - Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1B)


Karty usług:
Karta usługi Nr 44
Wydanie decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych oraz odroczeniu, rozłożeniu na raty  podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych od osób prawnych
Karta usługi Nr 46
Wydanie decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych oraz rozłożeniu na raty, odroczeniu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych dla osób fizycznych
Karta usługi Nr 54
Wydawanie decyzji wymiarowej na podatek rolny oraz decyzji zmieniającej wymiar podatku rolnego

Powiązane artykuły:


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Arleta Zaśnik

Wprowadził/a: Migracja danych BIP

Data udostępnienia: 2009-11-29 22:37:12

Ostatnia aktualizacja: 2010-02-23 09:31:10

Liczba wyświetleń: 2390

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Podatek rolny [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-23 09:31:10

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 739775

Nawigacja pomocnicza