Przejdź do treści
Menu

Podatek od nieruchomości

Górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości zostały zapisane w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia  29 lipca 2008 roku i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej „Monitor Polski” z dnia 14 sierpnia 2008r. (M.P. z 2008r. Nr 59, poz. 531). Stawki te corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2008 roku (MP Nr 54, poz. 486) wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2008 r. wyniósł 4,2 %.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) rada gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Przy określeniu wysokości stawek podatku od nieruchomości rada gminy ma możliwość zróżnicowania ich wysokości biorąc pod uwagę: lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, sposób  wykorzystania, przeznaczenie, itp.

Uchwała podatkowa:
Aby przejść do Uchwały Nr XXIX/270/2008 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 listopada 2008 roku
w sprawie: wysokości stawek w podatku od nieruchomości - wybierz odnośnik z powiązanych artykułów.


Załączniki do Uchwały podatkowej:

Załącznik Nr 1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)
Załącznik Nr 2 - Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)
Załącznik Nr 3 - Dane o nieruchomościach (ZN-1A)
Załącznik Nr 4 - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1B)

Aby przejść do Uchwały Nr XIV/101/07 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości - wybierz odnośnik z powiązanych artykułów.

Karty usług:
Karta usługi Nr 44
Wydanie decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych oraz odroczeniu, rozłożeniu na raty  podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych od osób prawnych
Karta usługi Nr 46
Wydanie decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych oraz rozłożeniu na raty, odroczeniu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych dla osób fizycznych
Karta usługi Nr 53
Wydawanie decyzji wymiarowej na podatek od nieruchomości oraz decyzji zmieniającej wymiar podatku od nieruchomości

Powiązane artykuły:


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Arleta Zaśnik

Wprowadził/a: Migracja danych BIP

Data udostępnienia: 2009-11-29 22:15:49

Ostatnia aktualizacja: 2010-02-23 09:47:19

Liczba wyświetleń: 2219

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Podatek od nieruchomości [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-23 09:47:19
2 Podatek od nieruchomości [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-23 09:45:15

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 739775

Nawigacja pomocnicza