Przejdź do treści
Menu

Uchwały z 1997

Rok 1997

XXXII/182/97

17.01.1997

Określenia warunków płacy Burmistrza Miasta i Gminy Barcin Ewy Gołąb

 

XXXII/183/97

17.01.1997

Zmiany do uchwały  Nr XXI/136/96 Rady Miejskiej z dnia 29 lutego 1996 roku

 

XXXII/184/97

17.01.1997

Uzupełnienia składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Barcinie o osobę spoza rady

 

XXXII/185/97

17.01.1997

Zmian w miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

 

XXXII/186/97

17.01.1997

Zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia Opieki Społecznej Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Barcinie

 

XXXIII/187/97

14.02.1997

Zatwierdzenia do realizacji zamierzenia kompleksowej telefonizacji miasta i gminy Barcin

 

XXXIII/188/97

14.02.1997

Nabycia w drodze umowy działki z basenem p/poż w Piechcinie od Spółdzielni Mieszkaniowej „Kujawy” w Barcinie

 

XXXIII/189/97

14.02.1997

Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego 

 

XXXIII/190/97

14.02.1997

Przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Barcina – dotyczy terenu pod budowę sali gimnastycznej przy Szk.Podst. Nr 1 przy ul.Plac 1 Maja 9 w Barcinie

 

XXXIII/191/97

14.02.1997

Zmiany do uchwały  Nr IX/41/95 z dnia 14 stycznia 1995 r.

 

XXXIV/192/97

19.02.1997

Budżetu gminy na rok 1997

 

XXXV/193/97

17.03.1997

Zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barcinie na 1997 r.

 

XXXV/194/97

17.03.1997

Ustalenia limitu kilometrów dla Burmistrza MiG Barcin w jazdach lokalnych na terenie gminy

 

XXXVI/195/97

28.03.1997

Zmiany uchwały Nr XXI/136/96 z dnia 29 lutego 1996 r. – Statutu Gminy Barcin

 

XXXVI/196/97

28.03.1997

Zmiany uchwały Nr XXI/136/96 z dnia 29 lutego 1996 r. – Statutu Gminy Barcin

 

XXXVI/197/97

28.03.1997

Zatwierdzenia zakresu i harmonogramu prac na drogach lokalnych, miejskich i gminnych

 

XXXVI/198/97

28.03.1997

Upoważnienia dla członków Zarządu do podpisania umowy z wykonawcą rozbudowy oczyszczalni ścieków w Sadłogoszczy

 

XXXVI/199/97

28.03.1997

Upoważnienia dla członków Zarządu do podpisania umowy w sprawie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad rozbudową oczyszczalni ścieków w Sadłogoszczy

 

XXXVI/200/97

28.03.1997

Budżetu gminy na 1997 rok

 

XXXVII/201/97

14.04.1997

Absolutorium dla Zarządu Miasta i Gminy w Barcinie

 

XXXVIII/202/97

29.04.1997

Odwołania Zarządu Miasta i Gminy Barcin w związku z nieudzieleniem absolutorium za 1996 rok

 

XXXVIII/203/97

29.04.1997

Określenia trybu wyboru Burmistrza Miasta i Gminy Barcin

 

XXXVIII/204/97

29.04.1997

Ogłoszenia konkursu na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Barcin

 

XXXVIII/205/97

29.04.1997

Powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia konkursu na Burmistrza Miasta i Gminy Barcin

 

XXXIX/206/97

27.05.1997

Przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Barcin

 

XXXIX/207/97

27.05.1997

Zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy

 

XXXIX/208/97

27.05.1997

Powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Barcinie

 

XXXIX/209/97

27.05.1997

Zatwierdzenia Koncepcji Budowy Parku w Barcinie

 

XXXIX/210/97

27.05.1997

Włączenia w strukturę organizacyjną Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Telewizji Lokalnej i Gminnego Pisma Lokalnego „Pogłos Barcina”

 

XXXIX/211/97

27.05.1997

Podziału środków finansowych wyodrębnionych w uchwale budżetowej Nr XXXIV/192/97 z dnia 19.02.1997 roku §7

 

XXXIX/212/97

27.05.1997

Zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/192/97 z dnia 19.02.1997 r. – przesunięcia między działami

 

XXXIX/213/97

27.05.1997

Zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/192/97 z dnia 19.02.1997 r. – przesunięcia między działami

 

XXXIX/214/97

27.05.1997

Reorganizacji przedszkola w Krotoszynie

 

XXXIX/215/97

27.05.1997

Zatwierdzenia opłat za dostarczanie wody i wprowadzanie ścieków

 

XL/216/97

1.06.1997

Nadania honorowego obywatelstwa Miasta Barcin

 

XLI/217/97

4.06.1997

Wyboru Burmistrza Miasta i Gminy Barcin

 

XLII/218/97

13.06.1997

Wyboru Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Barcin

 

XLII/219/97

13.06.1997

Wyboru członków Zarządu Miasta i Gminy

 

XLII/220/97

13.06.1997

Określenia warunków płacy Burmistrza Miasta i Gminy Barcin

 

XLIII/221/97

2.07.1997

Zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/192/97 z dnia 19.02.1997 r.

 

XLIII/222/97

2.07.1997

Likwidacji oddziału przedszkolnego w Młodocinie

 

XLIII/223/97

2.07.1997

Zmiany obwodów szkolnych

 

XLIII/224/97

2.07.1997

Uchwalenia przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1997 r.

 

XLIII/225/97

2.07.1997

Wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej

 

XLIII/226/97

2.07.1997

Uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

 

XLIII/227/97

2.07.1997

Zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/212/97 z dnia 27.05.1997 roku

 

XLIV/228/97

16.07.1997

Dokonania wyboru operatora kompleksowej telefonizacji Miasta i Gminy Barcin

 

XLIV/229/97

16.07.1997

Szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Barcin

 

XLIV/230/97

16.07.1997

Ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

 

XLIV/231/97

16.07.1997

Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 1997 rok oraz zatwierdzenia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barcinie

 

XLIV/232/97

16.07.1997

Utworzenia obwodów głosowania

 

XLV/233/97


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Anna Bartkowiak

Wprowadził/a: Migracja danych BIP

Data udostępnienia: 2009-11-29 20:23:57

Ostatnia aktualizacja: 2010-02-17 14:12:49

Liczba wyświetleń: 1943

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Uchwały z 1997 [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-17 14:12:49
2 Uchwały z 1997 [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-17 14:11:59
3 uchwały z 1997 [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-17 09:59:49
4 uchwały z 1997 [modyfikacja] Anna Bartkowiak 2010-02-11 12:52:32
5 uchwały z 1997 [modyfikacja] Anna Bartkowiak 2010-02-11 12:49:35

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 739775

Nawigacja pomocnicza