Przejdź do treści
Menu

Uchwały z 1994

Rok 1994

XXXV/179/94

2.02.1994

Obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego i leśnego w I półroczu 1994 r.

 

XXXV/180/94

2.02.1994

Wyrażenia opinii radnych Rady Miejskiej dotyczącej budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Przemysłowych na terenie Gminy Barcin

 

XXXVI/181/94

14.03.1994

Uchwalenia budżetu gminy Barcin na 1994 rok

 

XXXVI/182/94

14.03.1994

Wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

XXXVII/183/94

29.04.1994

Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Barcin za 1993 r.

 

XXXVII/184/94

29.04.1994

Udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta i Gminy

 

XXXVIII/185/94

26.05.1994

Zmiany uchwały Nr XXXVI/181/94 Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 1994 r.

 

XXXVIII/186/94

26.05.1994

Nabycia na własność Gminy Barcin 6 lokali mieszkalnych w budynkach przy ul.11Listopada 12 w Piechcinie od Kombinatu Cementowo-Wapienniczego „Kujawy” S.A. w Bielawach

 

XXXVIII/187/94

26.05.1994

Nabycia na własność Gminy Barcin lokalu mieszkalnego wraz z częścią działki w Barcinie przy ulicy Pakoskiej 18 od P.P. Benedykta, Ewy Ślęzak

 

XXXVIII/188/94

26.05.1994

Nabycia na własność Gminy Barcin nieruchomości położonych we wsi Józefinka gm. Barcin od Henryka i Józefy Spychalskich

 

XXXVIII/189/94

26.05.1994

Zwolnienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w Barcinie przy ulicy Polnej na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Szansa” w Barcinie

 

XXXVIII/190/94

26.05.1994

Nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Barcin z zasobów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa infrastruktury wraz z gruntami

 

XXXVIII/191/94

26.05.1994

Nabycia w drodze przetargu terenu przyległego do istniejącego wysypiska śmieci w Barcinie Wsi od Nadleśnictwa Gołąbki

 

I/1/94

29.06.1994

Wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Barcinie

 

I/2/94

29.06.1994

Wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Barcinie

 

I/3/94

29.06.1994

Wyboru delegata do Sejmiku Samorządowego Województwa Bydgoskiego

 

II/4/94

5.07.1994

Wyboru burmistrza Miasta i Gminy Barcin

 

II/5/94

5.07.1994

Wyboru zastępcy burmistrza Miasta i Gminy Barcin

 

II/6/94

5.07.1994

Określenia liczby członków Zarządu Miasta i Gminy Barcin

 

II/7/94

5.07.1994

Wyboru członków Zarządu Miasta i Gminy Barcin

 

II/8/94

5.07.1994

Ustalenia liczby i rodzajów stałych komisji Rady

 

II/9/94

5.07.1994

Ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie

 

II/10/94

5.07.1994

Wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie

 

III/11/94

27.07.1994

Zmiany uchwały Nr XXXVI/181/94 oraz XXXVIII/185/94 Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 1994 rok – przeniesienia między działami

 

III/12/94

27.07.1994

Zmiany uchwały Nr XXXVI/181/94, XXXVIII/185/94 oraz Uchwały Nr III/11/94 Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 1994 rok – przeniesienia między działami

 

III/13/94

27.07.1994

Obniżenia średniej ceny skupu żyta niezbędnej do obliczenia podatku rolnego i leśnego w II półroczu 1994 r.

 

III/14/94

27.07.1994

Ustalenia wysokości zryczałtowanej diety za udział w pracach rady i jej organów

 

III/15/94

27.07.1994

Zmian w Statucie Miasta i Gminy Barcin

 

IV/16/94

12.08.1994

Zmiany uchwały Nr XXXVI/181/94 Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 1994 rok

 

V/17/94

29.09.1994

Ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie

 

V/18/94

29.09.1994

Ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad stosowania oraz sposobu jej poboru

 

V/19/94

29.09.1994

Zbycia nieruchomości położonych w Barcinie i Piechcinie

 

V/20/94

29.09.1994

Przeznaczenia terenu pod budowę cmentarza komunalnego i domu pogrzebowego w Barcinie

 

V/21/94

29.09.1994

Procedury uchwalenia budżetu gminy Barcin oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

 

V/22/94

29.09.1994

Wyrażenia opinii odnośnie spalania kożuchów porafinacyjnych w Kombinacie Cementowo-Wapienniczym „Kujawy” S.A. w Bielawach

 

V/23/94

29.09.1994

Zaopiniowania kandydata do Rady Nadzorczej ZOZ w Szubinie

 

V/24/94

29.09.1994

Zwrotu kosztów podróży służbowych 

 

V/25/94

29.09.1994

Zmiany w Statucie Gminy Barcin

 

VI/26/94

8.11.1994

Wyboru członków Kolegium do spraw Wykroczeń na kadencję 1995 – 1998 rok

 

VI/27/94

8.11.1994

Wyboru ławników ludowych do Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i Sądu Rejonowego w Szubinie na kadencję 1995 – 1998 rok

 

VI/28/94

8.11.1994

Przeznaczenia na cele budownictwa mieszkaniowego gruntów rolnych o powierzchni 7,32 ha, objętych projektem zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Barcin

 

VI/29/94

8.11.1994

Uchwalenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Barcin

 

VII/30/94

9.12.1994

Uchwalenia budżetu gminy Barcin na 1995 rok

 

VII/31/94

9.12.1994

Wysokości diety radnego 

 

VIII/32/94

28.12.1994

Zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/181/94 Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1994 rok

 

VIII/33/94

28.12.1994

Utworzenia gminnego pisma lokalnego „Pogłos Barcina”

 

VIII/34/94

28.12.1994

Zmiany do uchwały Nr VII/35/90 z dnia 20 listopada 1990 r. dotyczącej zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego urzędu

 

VIII/35/94

28.12.1994

Aktualizacji ceny i naliczania opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd gruntami stanowiącymi własność Gminy Barcin

 


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Anna Bartkowiak

Wprowadził/a: Migracja danych BIP

Data udostępnienia: 2009-11-29 20:18:39

Ostatnia aktualizacja: 2010-02-17 14:03:12

Liczba wyświetleń: 2448

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Uchwały z 1994 [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-17 14:03:12
2 uchwały z 1994 [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-17 09:55:56

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740208

Nawigacja pomocnicza