Przejdź do treści
Menu

Uchwały z 1991

Rok 1991

X/39/91

13.02.1991

Ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

X/40/91

13.02.1991

Wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe  wykonywane przez organy rady

 

X/41/91

13.02.1991

Ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności, sposobów jego poboru oraz wynagrodzenia za inkaso

 

X/42/91

13.02.1991

Odwołania ławników ludowych w Sądzie Rejonowym

 

X/43/91

13.02.1991

Odwołania członka kolegium d/s wykroczeń przy Sądzie Rejonowym

 

X/44/91

13.02.1991

Przejęcia do zasobów mienia komunalnego gminy Barcin lecznicy dla zwierząt stanowiącej własność Skarbu Państwa oddanej w zarząd Wojewódzkiemu Zakładowi Weterynarii w Bydgoszczy

 

XI/45/91

28.03.1991

Budżetu i gospodarki pozabudżetowej na 1991 r.

 

XI/46/91

28.03.1991

Upoważnienia Zarządu  Miasta i Gminy do dokonywania zmian w budżecie w trybie jego realizacji

 

XI/47/91

28.03.1991

Ustalenia odpłatności za wyżywienie dziecka w żłobku i przedszkolu

 

XI/48/91

28.03.1991

Sprzedaży mienia gminnego

 

XI/49/91

28.03.1991

Zmiany do uchwały Nr X/41/91 z dnia 13 lutego 1991 r. dotyczącej ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności, sposobów jego poboru oraz wynagrodzenia za inkaso

 

XI/50/91

28.03.1991

Aneksu do uchwały nr XVI/41/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Barcinie z dnia 22 czerwca 1989 r. dot. zatwierdzenia regulaminu targowiska

 

XI/51/91

28.03.1991

Likwidacji żłobka „Muchomorek” i Przedszkola Nr 3 w Barcinie

 

XI/52/91

28.03.1991

Zwolnień podatku od nieruchomości

 

XII/53/91

26.04.1991

Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej za 1990 r.

 

XII/54/91

26.04.1991

Zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat lokalnych, określania inkasentów, a także wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

XII/55/91

26.04.1991

Ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad stosowania i sposobu jej poboru

 

XII/56/91

26.04.1991

Sprzedaży mienia gminnego

 

XII/57/91

26.04.1991

Sprzedaży mienia gminnego

 

XII/58/91

26.04.1991

Włączenia do budżetu gminy na rok 1991 nadwyżki budżetowej z roku 1990

 

XII/59/91

26.04.1991

Udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta i Gminy

 

XII/60/91

26.04.1991

Zmian do uchwały Nr XI/51/91 z dnia 26 marca 1991 r. dotyczącej likwidacji żłobka „Muchomorek” i Przedszkola Nr 3 w Barcinie

 

XIII/61/91

27.06.1991

Przejęcia na mienie komunalne wiejskich urządzeń wodociągowych

 

XIII/62/91

27.06.1991

Przejęcia na mienie komunalne wodociągu miejskiego

 

XIII/63/91

27.06.1991

Przejęcia na mienie komunalne majątku Woj.Przeds. Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy znajdującego się na terenie miasta i gminy Barcin

 

XIII/64/91

27.06.1991

Przystąpienia gminy Barcin do Związku Ekologicznego Gmin z siedzibą w Pakości

 

XIII/65/91

27.06.1991

Zbycia w drodze przetargu ograniczonego działki budowlanej przeznaczonej pod budowę ekspozytury banku położonej w Barcinie

 

XIII/66/91

27.06.1991

Zbycia w drodze przetargu nieograniczonego działek budowlanych położonych w Piechcinie

 

XIII/67/91

27.06.1991

Zatwierdzenia aneksu do regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Barcinie

 

XIII/68/91

27.06.1991

Zatwierdzenia spółki z o.o. „Kombud” w Barcinie jako formy organizacyjno prawnej przedsiębiorstwa komunalnego

 

XIII/69/91

27.06.1991

Zwiększenia budżetu o sumę skorygowanej subwencji i dotacji celowej na zadania powierzone

 

XIII/70/91

27.06.1991

Zbycia holownika „Zgłowęda”

 

XIV/71/91

11.09.1991

Targowiska w Piechcinie

 

XIV/72/91

11.09.1991

Utworzenia obwodów głosowania

 

XIV/73/91

11.09.1991

Powołania obwodowych komisji wyborczych

 

XIV/74/91

11.09.1991

Aneks do statutu gminy

 

XIV/75/91

11.09.1991

Zmiany do uchwały Nr XI/47/91 z dnia 28 marca 1991 r. dotyczącej ustalenia odpłatności za wyżywienie dziecka w żłobku i przedszkolu

 

XV/76/91

29.11.1991

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z ponadplanowych dochodów na 1991 r.

 

XV/77/91

29.11.1991

Przekształcenia mienia komunalnego dotychczasowego przedsiębiorstwa WPWiK w użytkowanie Przedsiębiorstwu Usługowo-Produkcyjnego „Wodbar” spółka z o.o.

 

XV/78/91

29.11.1991

Przekazania mienia komunalnego dotychczasowego przedsiębiorstwa WPEC w użytkowanie Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego „Wodbar” spółka z o.o.

 

XV/79/91

29.11.1991

Przekazania mienia komunalnego dotychczasowego  Wojewódzkiego Zakładu Usług Wodnych w Tucholi w użytkowanie Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego „Wodbar” spółka z o.o.

 

XV/80/91

29.11.1991

Wysokości diety radnego

 

XVI/81/91

27.12.1991

Zbycia w drodze przetargu pisemnego ograniczonego działki budowlanej przewidzianej pod działalność usługowo-handlową


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Anna Bartkowiak

Wprowadził/a: Migracja danych BIP

Data udostępnienia: 2009-11-29 20:16:48

Ostatnia aktualizacja: 2010-02-17 13:56:33

Liczba wyświetleń: 3126

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Uchwały z 1991 [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-17 13:56:33
2 Uchwały z 1991 [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-17 13:53:23
3 uchwały z 1991 [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-17 09:54:24

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 750065

Nawigacja pomocnicza