Przejdź do treści
Menu

Uchwały z 1990

Rok 1990

I/1/90

7.06.1990

Ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady

I/2/90

7.06.1990

Wyboru Przewodniczącego rady Miasta i Gminy w Barcinie

I/3/90

7.06.1990

Wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta i Gminy w Barcinie

I/4/90

7.06.1990

Wyboru delegata do Sejmiku Samorządowego

I/5/90

7.06.1990

Ustalenia terminu wyboru burmistrza Miasta i Gminy Barcin oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

I/6/90

7.06.1990

Nazwy rady

II/7/90

15.06.1990

Powołania Komisji d/s opracowania projektu statutu miasta i gminy

II/8/90

15.06.1990

Powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisu mienia komunalnego

II/9/90

15.06.1990

Ustalenia liczby i rodzajów stałych Komisji Rady

II/10/90

15.06.1990

Ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady

II/11/90

15.06.1990

Określenia liczby członków zarządu

III/12/90

20.06.1990

Stwierdzenia wyboru Burmistrza Miasta i Gminy Barcin

III/13/90

20.06.1990

Zatwierdzania tymczasowego statutu Miasta i Gminy Barcin

IV/14/90

27.06.1990

Wyboru członków zarządu

IV/15/90

27.06.1990

Powołania sekretarza i skarbnika gminy

IV/16/90

27.06.1990

Powołania komisji Mediacyjno-Inwentaryzacyjnej

IV/17/90

27.06.1990

Wyboru zastępcy burmistrza Miasta i Gminy Barcin

V/18/90

27.07.1990

Budżetu i gospodarki pozabudżetowej na 1990 r.

V/19/90

27.07.1990

Herbu miasta Barcina

V/20/90

27.07.1990

Zmiany nazwy ulicy 22 lipca w Piechcinie

V/21/90

27.07.1990

Powołania zespołu do zaopiniowania list kandydatów na ławników i członków kolegium ds. wykroczeń

VI/22/90

5.09.1990

Pozostania gminy Barcin w dotychczasowych granicach administracyjnych

VI/23/90

5.09.1990

Powołania kierownika i zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Barcinie

VI/24/90

5.09.1990

Uchylenia uchwały Nr X/57/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Barcinie z dnia 21 lutego 1990 r. dotyczącej powołania Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego i Drobnej Wytwórczości w Barcinie

VI/25/90

5.09.1990

Rozdysponowania środków nadwyżki budżetowej wygospodarowanej w 1990 r.

VI/26/90

5.09.1990

Nabycia udziałów spółki „Kombud” od KCW „Kujawy” w Bielawach

VI/27/90

5.09.1990

Ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad stosowania i sposobu jej poboru

VI/28/90

5.09.1990

Nadania honorowego obywatelstwa Gminy Barcin

VI/29/90

5.09.1990

Przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia spraw komunikacji i budownictwa

VII/30/90

24.10.1990

Zatwierdzenia Statutu Gminy

VII/31/90

24.10.1990

Wyboru ławników ludowych do Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i Sądu Rejonowego w Szubinie na kadencję 1991-1994

VII/32/90

24.10.1990

Wyboru członków Kolegium do spraw Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Szubinie na kadencję 1991-1994

VII/33/90

24.10.1990

Wniosku o powołanie obwodowych komisji wyborczych

VIII/34/90

20.11.1990

Zatwierdzenia statutu samorządu mieszkańców wsi

VIII/35/90

20.11.1990

Zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu

IX/36/90

20.12.1990

Wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez byłą radę narodową

IX/37/90

20.12.1990

Aneksu do Statutu Gminy Barcin

IX/38/90

20.12.1990

Wyrażenie zgody na lokalizację inwestycji


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Anna Bartkowiak

Wprowadził/a: Migracja danych BIP

Data udostępnienia: 2009-11-29 20:16:02

Ostatnia aktualizacja: 2010-02-17 13:54:57

Liczba wyświetleń: 2015

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Uchwały z 1990 [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-17 13:54:57
2 Uchwały z 1990 [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-17 13:51:10
3 Uchwały z 1990 [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-17 13:50:18
4 Uchwały z 1990 [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-17 13:48:02
5 Uchwały z 1990 [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-17 09:45:11

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 741148

Nawigacja pomocnicza