Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Sprawy do załatwienia » Rejestry, petycje » Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw » Upoważnienia, pełnomocnictwa dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek Gminy Barcin
Menu

Upoważnienia, pełnomocnictwa dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek Gminy Barcin

Informacje podlegające ochronie:
Niektóre dane z rejestru podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j.), przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej.
Pozostałe dane podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 t.j.).Szkoła Podstawowa Nr 1 im. dr Stanisława Krzysia w Barcinie - Dyrektor Iwona Kausa

Do pobrania:
Zarządzenie Nr 145b/08 Burmistrza Barcina z dnia 1 września 2008 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Iwony Kausa Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie

Pełnomocnictwo dla Pani Iwony Kausa Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie

Pełnomocnictwo dla Pani Iwony Kausa Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie

Pełnomocnictwo nr ROS.0770.32.2016.ZL

Zarządzenie Nr 113/2018 Burmistrza Barcina z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie - Pani Iwonie Kausa.Zespół Szkół w Barcinie - Dyrektor Marzena Wolska
Do pobrania:
Zarządzenie Nr 62/2017 Burmistrza Barcina z dnia 18 maja 2017 r., w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Barcinie - Pani Marzenie Wolskiej.

Pełnomocnictwo nr ROS.0770.30.2016.ZLSzkoła Podstawowa w Piechcinie - Dyrektor Katarzyna Marciniak
Do pobrania:
Zarządzenie Nr 145d/08 Burmistrza Barcina z dnia 1 września 2008 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Katarzyny Marciniak Dyrektora Zespołu Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie

Pełnomocnictwo dla Pani Katarzyny Marciniak Dyrektora Zespołu Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie

Pełnomocnictwo dla Pani Katarzyny Marciniak Dyrektora Zespołu Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie

Pełnomocnictwo nr ROS.0770.31.2016.ZLSzkoła Podstawowa w Mamliczu

Do pobrania:
Zarządzenie Nr 175/15 Burmistrza Barcina z dnia 26 listopada 2015 r., w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mamliczu.

Zarządzenie Nr 15/16 Burmistrza Barcina z dnia 3 lutego 2016 r., w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mamliczu oraz udzielenia pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo nr ROS.0770.33.2016.ZLPrzedszkole Nr 1 w Barcinie- Dyrektor Grażyna Mac
Do pobrania:
Zarządzenie Nr 145/07 Burmistrza Barcina z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Grażyny Mac Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Barcinie

Pełnomocnictwo dla Pani Grażyny Mac Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Barcinie

Zarządzenie Nr 30/16 Burmistrza Barcina z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Przedszkola nr 1 w Barcinie oraz udzielenia pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo nr ROS.0770.26.2016.ZLPrzedszkole Nr 2 w Barcinie- Dyrektor Sylwia Hoffmann- Sobczak
Do pobrania:
Pełnomocnictwo Pani Sylwii Hoffmann- Sobczak, Dyrektora Przedkszola nr 2 w Barcinie

Zarządzenie Nr 157/14 Burmistrza Barcina z dnia 25 sierpnia 2014 r., w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Sylwii Hoffmann-Sobczak - Dyrektora Przedszkola nr 2 w Barcinie

Pełnomocnictwo nr ROS.0770.27.2016.ZL

Zarządzenie Nr 32/2018 Burmistrza Barcina z dnia 22 lutego 2018 r., w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Przedszkola nr 2 w Barcinie oraz udzielenia pełnomocnictwa.Przedszkole nr 3 z oddziałem żłobka w Barcinie
Do pobrania:
Zarządzenie Nr 130/14 Burmistrza Barcina z dnia 17 lipca 2014 roku, w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Lidii Szałkowskiej - Dyrektora Przedszkola nr 3 z oddziałem żłobka w Barcinie

Zarządzenie Nr 14/16 Burmistrza Barcina z dnia 3 lutego 2016 r., w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Przedszkola nr 3 z oddziałem żłobka w Barcinie oraz udzielenia pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo nr ROS.0770.28.2016.ZLPrzedszkole w Piechcinie
Do pobrania:
Zarządzenie Nr 119/06 Burmistrza Barcina z dnia 1 września 2006 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Katarzyny Tomiczak Dyrektora Przedszkola w Piechcinie

Pełnomocnictwo dla Pani Katarzyny Tomiczak Dyrektora Przedszkola w Piechcinie

Zarządzenie Nr 13/16 Burmistrza Barcina z dnia 1 lutego 2016 r., w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Przedszkola w Piechcinie oraz udzielenia pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo nr ROS.0770.29.2016.ZLMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie - Dyrektor Dorota Dokładna

Do pobrania:
Upoważnienie Nr RO-SGm-0113/15/04
Upoważnienie nr RO-KP-0113/35/04
Upoważnienie Nr-0115/4/96
Pełnomocnictwo od Zarządu Miasta i Gminy w Barcinie
Pełnomocnictwo nr ROS.KP.0113/13/07
Pełnomocnictwo nr ROS.KP.0113/9/08
Pełnomocnictwo nr ROS.KP.0113/17/08
Pełnomocnictwo nr ROS.KP.0113/28/08
Upoważnienie nr ROS.0770.4.2016.ZL
Pełnomocnictwo nr ROS.0770.25.2016.ZL
Upoważnienie nr ROS.0770.37.2017.ZL

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie - Zastępca dyrektora Aurelia Jamroży
Do pobrania:
Upoważnienie nr ROS.0770.51.2017.ZL
Zarządzenie Nr 22/2017/W Burmistrza Barcina z dnia 6 grudnia 2017 roku, w sprawie: upoważnienia pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach wynikających z ustawy o podatkach mieszkaniowych.

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie - Kierownik sekcji świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnch Izabela Woźniak
Do pobrania:
Upoważnienie nr ROS.0770.38.2017.ZL

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie - Referent ds. dodatków mieszkaniowych Joanna Szostek
Do pobrania:
Zarządzenie Nr 22/2017/W Burmistrza Barcina z dnia 6 grudnia 2017 roku, w sprawie: upoważnienia pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach wynikających z ustawy o podatkach mieszkaniowych.

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie - Specjalista pracy socjalnej Maria Marcinkowska
Do pobrania:
Zarządzenie Nr 115/2018 Burmistrza Barcina z dnia 20 lipca 2018 r., w sprawie: upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie.

 

Gminna Straż Pożarna w Barcinie - Komendant Bogdan Makowski
Do pobrania:
Pełnomocnictwo od Zarządu Miasta i Gminy w Barcinie
Pełnomocnictwo Pana Bogdana Makowskiego Komendanta Gminnej Straży Pożarnej w Barcinie
Pełnomocnictwo nr ROS.0770.35.2016.ZLPrzedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "WODBAR" Sp. z o.o.

Do pobrania:
Pełnomocnictwo nr ROS.KP.0113/18/10Miejski Dom Kultury w Barcinie
Do pobrania:
Pełnomocnictwo nr ROS.KP.0113/17/10

 

 


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Żaneta Piguła

Wprowadził/a: Migracja danych BIP

Data wytworzenia: 2009-11-24

Data udostępnienia: 2009-11-24 14:19:55

Ostatnia aktualizacja: 2018-07-23 09:06:22

Liczba wyświetleń: 26906

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Upoważnienia, pełnomocnictwa dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek Gminy Barcin [modyfikacja] Marek Przybysz 2018-07-23 09:06:22
2 Upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek Gminy Barcin [modyfikacja] Marek Przybysz 2018-07-19 12:50:48
3 Upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek Gminy Barcin [modyfikacja] Marek Przybysz 2018-02-26 09:20:00
4 Upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek Gminy Barcin [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-12-08 08:48:23
5 Upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek Gminy Barcin [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-12-08 08:46:42
6 Upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek Gminy Barcin [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-11-10 10:17:07
7 Upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek Gminy Barcin [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-11-10 09:48:42
8 Upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek Gminy Barcin [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-11-10 08:56:36
9 Upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek Gminy Barcin [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-11-10 08:45:38
10 Upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek Gminy Barcin [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-11-10 08:43:10
11 Upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek Gminy Barcin [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-11-10 08:34:32
12 Upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek Gminy Barcin [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-11-10 08:31:02
13 Upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek Gminy Barcin [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-09-01 09:22:36
14 Upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek Gminy Barcin [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-09-01 09:11:25
15 Upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek Gminy Barcin [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-01-02 08:26:12
16 Upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek Gminy Barcin [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-01-02 08:22:37
17 Upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek Gminy Barcin [modyfikacja] Marek Przybysz 2016-10-11 14:19:23
18 Upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek Gminy Barcin [modyfikacja] Marek Przybysz 2016-03-17 10:14:47
19 Upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek Gminy Barcin [modyfikacja] Marek Przybysz 2016-03-03 07:40:22
20 Upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek Gminy Barcin [modyfikacja] Marek Przybysz 2016-02-04 09:17:34
21 Upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek Gminy Barcin [modyfikacja] Marek Przybysz 2016-01-05 09:37:57
22 Upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek Gminy Barcin [modyfikacja] Marek Przybysz 2016-01-05 08:31:58
23 Upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek Gminy Barcin [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-12-08 13:56:44
24 Upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek Gminy Barcin [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-11-27 11:07:49
25 Upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek Gminy Barcin [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-11-16 08:31:43
26 Upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek Gminy Barcin [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-08-04 16:12:22
27 Upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek Gminy Barcin [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-08-04 16:08:13
28 Upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek Gminy Barcin [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-06-01 09:16:18
29 Upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek Gminy Barcin [modyfikacja] Marek Przybysz 2014-09-11 14:13:53
30 Upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek Gminy Barcin [modyfikacja] Marek Przybysz 2014-09-11 14:11:52
31 Upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek Gminy Barcin [modyfikacja] Marek Przybysz 2014-07-21 08:02:44
32 Upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek Gminy Barcin [modyfikacja] Marek Przybysz 2014-07-21 08:01:14
33 Upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek Gminy Barcin [modyfikacja] Marek Przybysz 2013-09-03 15:03:09
34 Upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek Gminy Barcin [modyfikacja] Marek Przybysz 2013-09-03 15:00:42
35 Upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek Gminy Barcin [modyfikacja] Marek Przybysz 2013-06-11 08:24:39
36 Upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek Gminy Barcin [modyfikacja] Marek Przybysz 2013-06-11 08:15:55
37 Upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek Gminy Barcin [modyfikacja] Marek Przybysz 2012-10-31 10:10:59
38 Upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek Gminy Barcin [modyfikacja] Marek Przybysz 2012-10-31 10:07:21
39 Upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek Gminy Barcin [modyfikacja] Marek Przybysz 2011-08-26 09:14:13
40 Upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek Gminy Barcin [modyfikacja] Marek Przybysz 2011-08-26 08:23:05
41 Upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek Gminy Barcin [modyfikacja] Marek Przybysz 2011-04-19 07:33:08
42 Upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Barcin [modyfikacja] Marek Przybysz 2011-04-18 13:43:48
43 Upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Barcin [modyfikacja] Marek Przybysz 2011-04-18 13:28:07
44 Upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Barcin [modyfikacja] konto skasowane konto użytkownika skasowane 2009-11-26 08:57:57
45 Upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Barcin [modyfikacja] konto skasowane konto użytkownika skasowane 2009-11-25 15:26:03
46 Upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Barcin [modyfikacja] konto skasowane konto użytkownika skasowane 2009-11-25 15:23:12

Drukuj artykuł

Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 741148

Nawigacja pomocnicza