Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Sprawy do załatwienia » Rejestry, petycje » Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw » Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie
Menu

Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie

Informacje podlegające ochronie:
Niektóre dane z rejestru podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (
Dz.U.2016.922 t.j.), przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej.
Pozostałe dane podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (
Dz.U.2016.1764 t.j.).


Stanowiska Kierownicze

Zastępca Burmistrza - Lidia Kowal
Do pobrania:
Pełnomocnictwo nr ROS.0770.18.2015.ZL
Upoważnienie ROS.0770.19.2015.ZL
Upoważnienie ROS.0770.21.2015.ZL

Sekretarz Gminy - Waldemar Dolata
Do pobrania:
Upoważnienie nr ROS.KP.0113/15/08
Upoważnienie ROS.0770.11.2015.ZL

Skarbnik Gminy - Bernadeta Chojnacka
Do pobrania:
Upoważnienie nr ROS.0770.2.2012.ZL
Upoważnienie nr ROS.0770.16.2012.ZL
Upoważnienie nr ROS.0770.17.2012.ZL
Upoważnienie nr ROS.0770.25.2012.ZL


Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Podinspektor ds. ewidencji ludności - Monika Malinowska
Do pobrania:
Upoważnienie nr ROS.0770.1.2015.ZL
Upoważnienie nr ROS.0770.2.2015.ZL
Upoważnienie nr ROS.0770.3.2015.ZL
Upoważnienie nr ROS.0770.12.2015.ZL

Inspektor ds. kadr - Żaneta Urbaniak
Do pobrania:
Upoważnienie nr ROS.0770.19.2011.KP

Podinspektor ds. organizacyjno-administracyjnych - Karolina Banaszak
Do pobrania:
Upoważnienie ROS.0770.19.2015.ZL

Podinspektor - Kierowca - Marek Przybysz
Do pobrania:
Upoważnienie nr RO.SGm./0113/6/05
Upoważnienie nr ROS.KP.0113/34/09


Referat Inwestycji, Remontów i Dróg

Kierownik Referatu - Teresa Grabowska
Do pobrania:
Upoważnienie nr ROS.KP.0113-34/08

Zastępca Kierownika Referatu - Marek Palicki
Do pobrania:
Pełnomocnictwo nr ROS.KP.0113/6/10

Inspektor ds. dróg - Karolina Orzechowska
Do pobrania:

Upoważnienie nr ROS.KP.0113/4/09

Upoważnienie nr ROS.KP.0113/12/10
Upoważnienie nr ROS.KP.0113/13/10
Upoważnienie nr ROS.KP.0113/14/10Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu - Eliza Graczyk
Do pobrania:
Upoważnienie nr ROS.KP.0113-35/08
Upoważnienie nr ROS.0770.2.2014.ZL

Starszy Specjalista ds. gospodarki komunalnej i rolnictwa - Monika Lakota
Do pobrania:
Upoważnienie nr ROS.KP.0113/1/09
Pełnomocnictwo nr ROS.0077.6.2011.KP

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami - Krzysztof Nowakowski
Do pobrania:
Upoważnienie nr ROS.KP.0113/2/09
Upoważnienie nr ROS.KP.0113/27/09
Pełnomocnictwo nr ROS.0077.7.2011.KP

Główny Specjalista ds. gospodarki mieszkaniowej - Mirosław Siuda
Do pobrania:
Upoważnienie nr ROS.KP.0113/3/09
Pełnomocnictwo nr ROS.KP.0113/38/09
Pełnomocnictwo nr ROS.KP.0113/5/10
Upoważnienie nr ROS.0770.9.2014.ZL
Pełnomocnictwo nr ROS.0770.3.2016.ZL

Referent ds. gospodarki przestrzennej - Agnieszka Wołkiewicz
Do pobrania:
Upoważnienie nr ROS.0770.15.2014.ZL

Referent ds. gospodarki komunalnej i rolnictwa - Ilona Żelek
Do pobrania:
Upoważnienie nr ROS.0770.16.2014.ZLReferat Rozwoju i Promocji

Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji - Grzegorz Smoliński
Do pobrania:
Upoważnienie nr ROS.KP.0113/7/07
Pełnomocnictwo nr ROS.KP.0113/34/07
Upoważnienie nr ROS.KP.0113/12/08
Upoważnienie nr ROS.KP.0113/36/08
Upoważnienie nr ROS.0770.26.2015.ZL

Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i promocji - Beata Wyszyńska
Do pobrania:
Upoważnienie nr ROS.0770.19.2012.ZL
Upoważnienie nr ROS.0770.21.2012.ZL
Upoważnienie nr ROS.0770.22.2014.ZL

 

Referat Finansowy

Zastępca Skarbnika Gminy - Joanna Żmudzińska
Do pobrania:
Upoważnienie nr ROS.0770.18.2012.ZL
Upoważnienie do kontrasygnaty nr ROS.0770.22.2012.ZL
Upoważnienie nr ROS.0770.23.2012.ZL
Upoważnienie nr ROS.0770.23.2015.ZL

Inspektor ds. ewidencji dochodów - Agnieszka Jędykiewicz
Do pobrania:
Upoważnienie nr RO.KP.0113/9/2006

Inspektor ds. księgowości - Sylwia Kucharska
Do pobrania:
Upoważnienie nr RO.KP.0113-48/06
Upoważnienie nr ROS.0770.20.2011.KP
Upoważnienie nr ROS.0770.42.2011.ZL

Inspektor ds. księgowości - Ewa Sikorska
Do pobrania:
Upoważnienie nr RO.KP.0113/4/2006

Inspektor ds. księgowości - Jolanta Słoma
Do pobrania:
Upoważnienie nr RO.KP.0113/8/2006
Upoważnienie nr ROS.KP.0113/11/07
Upoważnienie nr ROS.0770.5.2014.ZL
Upoważnienie nr ROS.0770.33.2015.ZL

Inspektor ds. księgowości - Elwira Smolińska
Do pobrania:
Upoważnienie nr RO.KP.0113/6/2006
Upoważnienie nr ROS.KP.0113/10/07
Upoważnienie nr ROS.0770.4.2014.ZL

Inspektor ds. windykacji należności - Wioletta Jankowska
Do pobrania:
Upoważnienie nr RO-KP-0113/25/06
Upoważnienie nr RO-KP.0113-53/06
Upoważnienie nr ROS.0077.3.2011.KP
Pełnomocnictwo nr ROS.0077.4.2011.KP
Upoważnienie nr ROS.0770.6.2012.ZL

Inspektor ds. obsługi kasy - Arleta Zaśnik
Do pobrania:
Upoważnienie nr RO.KP.0113/75/06
Upoważnienie nr RO.KP.0113/76/06
Upoważnienie nr ROS.KP.0113/27/08
Upoważnienie nr ROS.0770.1.2012.ZL

Referent ds. wymiaru podatku - Natalia Broda
Do pobrania:
Upoważnienie nr ROS.0770.28.2015.ZL
Upoważnienie nr ROS.0770.29.2015.ZLSamodzielne Stanowiska

Inspektor ds. oświaty i kultury - Agnieszka Antczak
Do pobrania:
Upoważnienie nr ROS.0052.1.2011.KP
Upoważnienie nr ROS.0770.14.2012.ZL

Inspektor ds. działalności gospodarczej - Marlena Czerwiak
Do pobrania:
Upoważnienie nr ROS.KP.0113/20/08
Upoważnienie nr ROS.KP.0113/7/09
Upoważnienie nr ROS.0770.18.2011.KP
Upoważnienie nr ROS.0770.44.2011.ZL

Zastępca Kierownika USC - Maria Stefańska
Do pobrania:
Upoważnienie nr ROS.KP.0113/4/08

Radca prawny - Henryka Kowalczewska
Do pobrania:
Pełnomocnictwo nr ROS.0770.36.2011.ZL

Radca prawny - Michał Rościszewski
Do pobrania:
Pełnomocnictwo nr ROS.0077.5.2011.KP
Pełnomocnictwo nr ROS.0770.39.2011.ZLStraż Miejska

Komendant Straży Miejskiej - Waldemar Polanowski
Do pobrania:
Upoważnienie nr ROS.0770.41.2011.ZL
Upoważnienie nr ROS.0770.40.2016.ZL
Upoważnienie nr ROS.0770.40.2017.ZL

Strażnik Straży Miejskiej - Piotr Pietrykowski
Do pobrania:
Upoważnienie nr ROS.0770.20.2012.ZL
Upoważnienie nr ROS.0770.42.2016.ZL

Strażnik Straży Miejskiej - Jakub Mikołajczak
Do pobrania:
Upoważnienie nr ROS.0770.17.2015.ZL
Upoważnienie nr ROS.0770.44.2016.ZL

Strażnik Straży Miejskiej - Sławomir Nosek
Do pobrania:
Upoważnienie nr ROS.0770.41.2016.ZL

Strażnik Straży Miejskiej - Artur Sikorski
Do pobrania:
Upoważnienie nr ROS.0770.43.2016.ZLInformacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Żaneta Urbaniak

Wprowadził/a: Migracja danych BIP

Data wytworzenia: 2009-11-24

Data udostępnienia: 2009-11-24 13:10:01

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-12 10:46:37

Liczba wyświetleń: 36035

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2018-02-12 10:46:37
2 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-11-10 10:09:04
3 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-11-10 09:50:28
4 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-11-10 09:34:06
5 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-09-01 09:29:11
6 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2016-10-11 15:08:55
7 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2016-10-11 14:53:02
8 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2016-10-11 14:49:01
9 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2016-10-11 14:12:13
10 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2016-10-11 10:44:46
11 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2016-09-13 16:12:36
12 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2016-03-17 10:13:15
13 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-08-04 16:02:40
14 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-08-04 15:23:44
15 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-08-04 15:16:58
16 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-08-04 15:15:48
17 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-07-09 07:45:56
18 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-07-09 07:43:03
19 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-07-09 07:36:18
20 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-07-07 11:29:23
21 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-07-07 11:24:03
22 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-07-07 11:20:22
23 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-07-07 09:38:42
24 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-07-07 09:36:48
25 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-07-07 09:16:34
26 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-07-07 09:04:57
27 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-07-07 09:01:04
28 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-07-07 08:56:43
29 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-07-07 08:51:24
30 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-07-07 07:13:55
31 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-07-07 07:09:34
32 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-07-06 14:27:00
33 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-07-06 14:22:39
34 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-07-06 14:19:38
35 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-06-02 14:18:02
36 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-06-02 14:14:19
37 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-06-02 08:10:22
38 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-06-01 09:13:13
39 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-05-20 07:44:22
40 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2012-10-31 09:54:01
41 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2012-10-31 09:52:50
42 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2012-10-31 09:49:57
43 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2012-10-31 09:48:13
44 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2012-10-31 09:46:14
45 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2012-10-31 09:39:19
46 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2012-10-05 12:36:16
47 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2012-10-05 11:32:24
48 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2012-10-05 10:25:41
49 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2012-10-04 12:46:49
50 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2012-10-04 12:37:34
51 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2012-10-04 09:58:47
52 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2012-10-03 11:05:25
53 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2012-10-03 10:58:05
54 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2012-09-28 13:23:49
55 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2012-09-28 13:14:39
56 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2012-09-28 09:00:15
57 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2012-09-19 07:46:57
58 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2012-09-19 07:44:13
59 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2012-09-19 07:42:09
60 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2011-08-26 10:09:23
61 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2011-08-26 10:03:02
62 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2011-08-26 09:54:12
63 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2011-08-26 09:37:45
64 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2011-08-26 09:34:25
65 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2011-08-26 09:11:18
66 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2011-08-26 08:41:21
67 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2011-03-02 16:34:25
68 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2011-03-02 16:32:43
69 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2011-03-02 11:46:17
70 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2011-03-02 11:45:46
71 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2011-03-02 11:39:57
72 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2011-03-01 09:16:46
73 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2011-03-01 09:14:51
74 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2011-02-25 12:47:56
75 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2010-07-19 14:52:21
76 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-04-29 14:26:46
77 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-04-29 14:22:42
78 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-04-29 14:05:24
79 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-04-29 13:59:10
80 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-04-29 13:50:47
81 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-04-29 13:46:48
82 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-04-29 13:42:07
83 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-04-29 13:26:57
84 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-04-29 13:17:37
85 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-04-29 13:11:37
86 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-04-29 13:06:37
87 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-04-29 13:02:19
88 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-04-29 07:43:36
89 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-01-13 15:06:31
90 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-01-13 14:43:26
91 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] konto skasowane konto użytkownika skasowane 2009-11-26 07:49:55
92 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] konto skasowane konto użytkownika skasowane 2009-11-24 14:18:30
93 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] konto skasowane konto użytkownika skasowane 2009-11-24 14:10:13
94 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] konto skasowane konto użytkownika skasowane 2009-11-24 13:52:44
95 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] konto skasowane konto użytkownika skasowane 2009-11-24 13:45:29
96 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] konto skasowane konto użytkownika skasowane 2009-11-24 13:25:23
97 Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] konto skasowane konto użytkownika skasowane 2009-11-24 13:21:08

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 751159

Nawigacja pomocnicza