Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Sprawy do załatwienia » Rejestry, petycje » Rejestr skarg i wniosków » Wnioski i skargi na pracowników
Menu

Rejestr wniosków i skarg na pracowników

Data wpływu
dd.mm.rrrr
Przedmiot skargi, zażalenia
Komu zlecono załatwienie
06.08.2008 Dot. skargi na niewłaściwe wykonywanie obowiązków pracowniczych przez radcę prawnego. Burmistrz
26.04.2010
W związku z prowadzonym postępowaniem dowodowym w sprawie dokonania meldunku. Sekretarz Gminy
18.02.2011
W związku z podpisaniem umowy dzierżawy. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska
01.03.2012
Dot. skargi na przetarg na dostawę wyposażenia do MDK Rada Miejska
15.10.2012
Skarga na czynności, działanie i postępowanie komendanta Straży Miejskiej w Barcinie
Komendant Straży Miejskiej
(wyjaśnienia)
04.04.2013
Dot. skargi na działalność strażników miejskich Komendant Straży Miejskiej
28.06.2013
Dot. skargi na działalność strażnika miejskiego Komendant Straży Miejskiej
04.09.2013
Dot. skargi na MGOPS Rada Miejska
27.09.2013
Dot. skargi na działalność
Dyrektora SP w Mamliczu
Rada Miejska
12.11.2013
Dot. skargi na Dyrektora MGOPS Rada Miejska
21.03.2014 Dot. wniosku o ustanowienie
w statucie gminy obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Rada Miejska
16.01.2015 Dot. skargi na przebieg postępowania przetargowego oraz realizacji kontraktu "Kompleksowe utrzymanie czystości i higieny w obiekcie krytej pływalni w Barcinie" Rada Miejska
03.02.2015 Dot. skargi na postępowanie dot. rozgraniczenia nieruchomości Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska
09.03.2015 Dot. skargi na działalność Dyrektora MGOPS
Rada Miejska
15.06.2015 Dot. skargi na działalność
Dyrektora SP w Mamliczu
Rada Miejska
22.09.2015 Dot. skargi na pracowników
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie
Rada Miejska
30.09.2015 Dot. polityki kadrowej
(SP Mamlicz)
Rada Miejska
30.11.2015 Wniosek o umieszczenie na oficjalnej stronie Gminy linku/zakładki o nazwie "Kącik Przedsiębiorcy"

Stanowisko
ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych
i promocji

Radca prawny

27.12.2016 Dot. skargi na pracownika
ds. obsługi rady i komisji
Stanowisko
ds. obsługi sekretariatu
27.12.2016 Dot. skargi na pracownika
ds. obsługi rady i komisji
Stanowisko
ds. obsługi sekretariatu
01.03.2017 Dot. skargi na działalność
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego
"WODBAR" Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego
"WODBAR" Sp. z o.o.

29.06.2017 Dot. przycięcia gałęzi drzewa
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej
i Ochrony Środowiska


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Obywatele

Wprowadził/a: Migracja danych BIP

Data wytworzenia: 2012-04-30

Data udostępnienia: 2009-11-24 12:14:09

Ostatnia aktualizacja: 2017-07-05 14:55:18

Liczba wyświetleń: 2725

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Rejestr wniosków i skarg na pracowników [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-07-05 14:55:18
2 Rejestr wniosków i skarg na pracowników [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-07-05 14:33:01
3 Rejestr wniosków i skarg na pracowników [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-07-05 14:24:00
4 Rejestr wniosków i skarg na pracowników [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-07-05 10:44:41
5 Rejestr wniosków i skarg na pracowników [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-07-05 10:34:52
6 Rejestr wniosków i skarg na pracowników [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-07-05 10:03:04
7 Rejestr skarg na pracowników [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-09-10 09:53:07
8 Rejestr skarg na pracowników [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-09-10 09:40:02
9 Rejestr skarg na pracowników [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-08-25 15:08:44
10 Rejestr skarg na pracowników [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-05-19 15:58:30
11 Rejestr skarg na pracowników [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-05-19 10:49:44
12 Rejestr skarg na pracowników [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-05-19 10:37:03
13 Rejestr skarg na pracowników [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-05-19 10:35:55
14 Skargi na pracowników [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-05-19 10:34:28
15 Skargi na pracowników [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-05-19 10:28:23
16 Skargi na pracowników [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-05-19 10:23:28
17 Skargi na pracowników [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-05-19 10:16:33
18 Skargi na pracowników [modyfikacja] Marek Przybysz 2013-03-13 10:48:40
19 Skargi na pracowników [modyfikacja] Marek Przybysz 2013-03-13 10:38:28
20 Skargi na pracowników [modyfikacja] Marek Przybysz 2013-03-13 10:37:07
21 Skargi na pracowników [modyfikacja] Marek Przybysz 2013-03-13 10:31:54
22 Skargi na pracowników [modyfikacja] Marek Przybysz 2013-03-13 10:31:22
23 Skargi na pracowników [modyfikacja] Marek Przybysz 2013-03-13 10:29:45
24 Skargi na pracowników [modyfikacja] Marek Przybysz 2013-03-13 10:27:58
25 Skargi na pracowników [modyfikacja] Marek Przybysz 2013-03-13 10:25:10
26 Skargi na pracowników [modyfikacja] Marek Przybysz 2012-05-02 13:18:04
27 Skargi na pracowników [modyfikacja] Marek Przybysz 2012-04-30 14:40:07
28 Skargi na pracowników [modyfikacja] Marek Przybysz 2012-04-30 14:37:39
29 Skargi na pracowników [modyfikacja] Marek Przybysz 2012-04-30 14:29:10
30 Skargi na pracowników [modyfikacja] Marek Przybysz 2012-04-30 14:26:59
31 Skargi na pracowników [modyfikacja] Marek Przybysz 2012-04-30 14:25:33
32 Skargi na pracowników [modyfikacja] Marek Przybysz 2012-04-30 14:22:34
33 Skargi na pracowników [modyfikacja] Marek Przybysz 2012-04-30 14:21:16
34 Skargi na pracowników [modyfikacja] konto skasowane konto użytkownika skasowane 2009-11-24 12:19:24

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740870

Nawigacja pomocnicza