Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Władze i struktura » Rada Miejska » Komisje » Zadania Komisji
Menu

Zadania Komisji


Komisje są wewnętrznymi kolegialnymi organami Rady pracującymi według ustalonych przez siebie regulaminów.
Komisje podlegają Radzie, przedkładając jej plan pracy oraz sprawozdanie z działalności.
 
Do zadań komisji stałych należy:
      a) opiniowanie projektów uchwał rady oraz sprawowanie kontroli nad ich wykonaniem
          w zakresie kompetencji komisji,
      b) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
      c) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę, burmistrza oraz
          spraw przedkładanych przez członków komisji i obywateli, 
      d) przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w sprawach
          działalności Rady i jednostek organizacyjnych w zakresie kompetencji komisji.
Dla komisji rewizyjnej stosuje się odrębny regulamin.


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Tomasz Wrzesiński

Wprowadził/a: Migracja danych BIP

Data udostępnienia: 2009-11-24 11:24:14

Ostatnia aktualizacja: 2010-02-02 11:16:21

Liczba wyświetleń: 2998

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Zadania Komisji [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-02 11:16:21
2 Zadania Komisji [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-02 11:15:39
3 Zadania Komisji [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2009-12-29 13:58:17
4 Zadania Komisji [modyfikacja] konto skasowane konto użytkownika skasowane 2009-11-26 14:18:55

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740208

Nawigacja pomocnicza