Przejdź do treści
Menu

Kompetencje Sekretarza Gminy

1. Do zadań Sekretarza należy zapewnienie warunków do sprawnego i prawidłowego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

 1. nadzór nad:
  a) organizacją pracy Urzędu i przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawniania pracy w Urzędzie,
  b) wdrażaniem regulaminów, instrukcji, procedur, zarządzeń i innych aktów wewnętrznych,
  c) przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej,
  d) gospodarką mieniem Urzędu i nad środkami budżetowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania, zakupy, wyposażenie, remonty i inwestycje,
  e) przestrzeganiem rzetelnego i terminowego załatwiania interpelacji, skarg i wniosków,
  f) poprawnością projektów przygotowywanych pism, decyzji, projektów aktów prawnych oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym,
  g) przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie,
  h) realizacją wniosków pokontrolnych,
  i) przebiegiem kontroli wewnętrznej w Urzędzie w zakresie spraw powierzonych przez Burmistrza,
 2. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników,
 3. inicjowanie działań i tworzenie warunków do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu, w tym delegowanie i organizowanie kursów, szkoleń i innych form podnoszenia kwalifikacji,
 4. zapewnienie ochrony mienia i bezpieczeństwa budynku Urzedu,
 5. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 6. dbałość o sprawną obsługę klientów i dobry wizerunek Urzędu,
 7. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 8. koordynowanie organizacji świąt państwowych i lokalnych,
 9. wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Burmistrza.

2. Ponadto od obowiązków Sekretarza należy:

 1. pełnienie obowiązków:
  a) Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich,
  b) Pełnomocnika ds. wyborów - Urzędnika Wyborczego,
  c) kierownika Urzędu w razie nieobecności Burmistrza i Zastępcy Burmistrza
 2. współpraca z przewodniczącym Rady,
 3. współpraca z Sołtysami,
 4. wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Burmistrza.

Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Karolina Banaszak

Wprowadził/a: Migracja danych BIP

Data wytworzenia: 2013-08-23

Data udostępnienia: 2009-11-24 11:18:59

Ostatnia aktualizacja: 2015-08-12 08:39:47

Liczba wyświetleń: 4287

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Kompetencje Sekretarza Gminy [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-08-12 08:39:47
2 Kompetencje Sekretarza Gminy [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-08-12 08:37:46
3 Kompetencje Sekretarza Gminy [modyfikacja] Marek Przybysz 2013-08-23 12:20:30
4 Kompetencje Sekretarza Gminy [modyfikacja] Marek Przybysz 2013-08-23 12:07:58

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 723004

Nawigacja pomocnicza