Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Władze i struktura » Urząd Miejski » Burmistrz » Podstawowe zadania
Menu

Zadania Burmistrza

Do kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. składanie oświadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem oraz udzielanie upoważnień w tym zakresie,
 3. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
 4. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 5. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych,
 6. wykonywanie uchwał Rady i przedkładanie na sesje sprawozdań z ich wykonania,
 7. wydawanie zarządzeń dotyczących przepisów porządkowych w sprawach związanych z bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego, które podlegają zatwierdzeniu przez Radę na najbliższej sesji,
 8. wydawanie upoważnień dla Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, Komendanta oraz pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz w zakresie zaciągania zobowiązań,
 9. udzielanie pełnomocnictw procesowych,
 10. wydawanie zarządzeń dotyczących przepisów porządkowych w sprawach związanych z bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego, które podlegają zatwierdzeniu przez Radę na najbliższej sesji,
 11. składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem Gminy i udzielanie upoważnień w tym zakresie,
 12. koordynowanie spraw dotyczących gospodarki finansowej Gminy i wykonywania budżetu Gminy,
 13. formułowanie i realizacja strategii rozwoju Gminy,
 14. podpisywanie umów i porozumień w imieniu Gminy,
 15. określanie standardów usług świadczonych przez Urząd i nadzór nad ich przebiegiem,
 16. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 17. nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 18. zatwierdzanie zakresu czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu oraz prowadzenie oceny Kierownictwa Urzędu,
 19. ocena pracowników samorządowych,
 20. nadzór i realizacja celów dotyczących BHP,
 21. zwoływanie okresowych narad z udziałem kierowników,
 22. ocena działalności Urzędu dokonywana podczas przeglądu zarządzania,
 23. przyjmowanie klientów w sprawach skarg i wniosków,
 24. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa, Regulamin oraz uchwały Rady.

 

Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy urzędu,
którego organizacje i zasady funkcjonowania
określa regulamin organizacyjny.

W realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie radzie.


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Karolina Banaszak

Wprowadził/a: Migracja danych BIP

Data wytworzenia: 2013-08-23

Data udostępnienia: 2009-11-24 09:53:23

Ostatnia aktualizacja: 2015-08-12 08:41:09

Liczba wyświetleń: 2831

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Zadania Burmistrza [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-08-12 08:41:09
2 Zadania Burmistrza [modyfikacja] Marek Przybysz 2013-08-23 11:53:20
3 Zadania Burmistrza [modyfikacja] Marek Przybysz 2013-08-23 11:52:33
4 Zadania Burmistrza [modyfikacja] Marek Przybysz 2013-08-23 11:52:05
5 Zadania Burmistrza [modyfikacja] Marek Przybysz 2013-08-23 11:48:08
6 Zadania Burmistrza [modyfikacja] Marek Przybysz 2013-08-23 11:43:23
7 Zadania Burmistrza [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2009-12-28 14:26:33

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 739775

Nawigacja pomocnicza